Entreprenadjuridik – byggbolag, hantverkare och konsumenter

Creo Advokater har gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom bygg och entreprenad. Den första kontakten är alltid kostnadsfri.

VI HJÄLPER DIG!

I en entreprenad ska ett arbete eller en leverans utföras inom en viss tid. Vid större kommersiella projekt finns standardavtal som anger hur de vanligaste frågorna ska hanteras. Vid mindre arbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument. Ibland händer det ändå att man inte kommer överens.För att undvika att en tvist uppstår är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns när du skriver dina avtal. Vi erbjuder rådgivning, granskning och avtalsskrivning i förhandlingsstadiet inför ett projekt, så att du slipper problem senare. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Tvisten kan till exempel gälla priset, leveranstiden eller själva utförandet. Vi hjälper dig att hamna rätt, oavsett om du är entreprenör, hantverkare eller konsument.

DU SOM ENTREPRENÖR ÄR MISSNÖJD MED DIN UNDERENTREPRENÖR ELLER LEVERANTÖR

Ett byggbolag ägde en grävmaskin av märket Take-Job. En dag hörde byggbolagets samarbetspartner av sig och bad om att få använda grävmaskinen, eftersom deras maskin hade gått sönder. De kom muntligen överens om att samarbetspartnern skulle få använda maskinen. Senare visade det sig att de hade olika uppfattningar om det var ett kostnadsfritt lån eller en hyra av maskinen. Enligt domstolen är utgångspunkten att man ska betala ersättning om man i yrkesmässig verksamhet använder någon annans egendom. Den som påstår att det varit ett lån måste alltså bevisa det. I det här fallet ansåg domstolen ändå inte att samarbetspartnern skulle betala för att ha använt maskinen, bland annat eftersom byggbolaget hade krävt betalning för sent. Om du väntar för länge med att kräva betalt eller gör det på fel sätt kan det bli svårt att få rätt (Hovrättens dom T 2853-16).

DU SOM ÄR HANTVERKARE HAR UTFÖRT ETT ARBETE ÅT EN PRIVATPERSON SOM VÄGRAR BETALA

Ett par köpte en fastighet med ett bostadshus. I samband med köpet anlitade de en hantverkare för att bygga om huset på löpande räkning. Man kom muntligen överens om att hantverkaren skulle riva ut ytskiktet på ett gammalt golv och jämna ut golvet där det lutade. Det var ett litet arbete som hantverkaren uppskattade skulle kosta cirka 150 000 kronor. Strax efter att hantverkaren påbörjat arbetet upptäcktes ett antal dolda fel i badrummet. Hantverkaren uppskattade då grovt att arbetet skulle kosta cirka 325 000 kronor. Senare visade det sig att det också fanns dolda fel i köket, som hantverkaren åtgärdade. När arbetet hade slutförts blev det tvist om priset. Paret hävdade att hantverkaren hade lovat ett fast takpris om 325 000 kronor för hela entreprenaden. Hantverkaren menade å sin sida att man hade avtalat om arbete på löpande räkning. Domstolen kom fram till att det visserligen finns konsumentregler som skyddar privatpersoner från alltför höga priser, men att det är konsumenten som ska bevisa att man har avtalat om ett takpris. Paret fick alltså betala för allt det arbete som hantverkaren hade utfört. På Creo Advokater har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att få betalt för sitt arbete (Högsta domstolens dom NJA 2005 s. 205).

 

DU SOM KONSUMENT ÄR MISSNÖJD MED EN HANTVERKARES ARBETE

En familj anlitade en hantverkare för att montera åtta takfönster på sitt hus. En tid efter att jobbet var klart upptäckte familjen att det läckte in vid takfönstren, särskilt när det blåste ute. Vatten trängde in och skadade underlaget av masonit. Från insidan på huset såg man att målarfärgen hade släppt under ett av fönstren. Från utsidan syntes en utbuktning mellan två av fönstren, där det även hade börjat växa mossa. Familjen menade att problemen berodde på att hantverkaren inte hade monterat fönstren fackmässigt. Hantverkaren ansåg att arbetet hade utförts korrekt och att läckaget berodde på felaktigt underhåll. Domstolen slog fast att hantverkarens arbete inte hade varit fackmässigt, bland annat för att fönstertillverkarens monteringsanvisningar inte hade följts. Hantverkaren fick betala familjen för att göra om arbetet och för att reparera de fuktskador som hade uppkommit. Det händer att hantverkare begår misstag, men det kan vara svårt att argumentera med yrkesmän om vad som är fackmässigt (Hovrättens dom T 6859-17).

Läs mer om konsumententreprenad här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan