Affärsjuridik

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter, både företag och privatpersoner, i alla frågor som förekommer inom ekonomisk verksamhet.

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK OCH AVTALSRÄTT

Creo erbjuder rådgivning och biträder företag och föreningar med olika typer av bolags- och avtalsrättsliga frågor. Vi biträder bland annat vid aktieägaravtal, generationsskiften, styrelseansvar och bolagshandlingar för styrelse och bolagsstämma. Därutöver har vi omfattande erfarenhet av att upprätta avtal inom vitt skilda rättsområden. Vi på Creo arbetar för att alla era frågor hanteras på bästa möjliga sätt varför ni kan känna er trygga med att överlåta era juridiska frågor till oss. Ni kan återgå att fokusera på era affärer.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan