Entreprenadjuridik:
Konsumententreprenad och byggjuridik, priset är för högt och oskäligt

Creo Advokater har lång erfarenhet inom entreprenadrätt, både kommersiella entreprenader och konsumententreprenader. Vi företräder både beställare och entreprenörer i såväl kommersiella entreprenader som konsumententreprenader och vet att det ger en bättre förståelse att ha sett båda sidors situation.

En vanlig tvistefråga mellan parterna är vilket pris som ska gälla för entreprenadarbetena. Det blir ofta extra arbeten som kanske inte står om i avtalet, eller så säger entreprenören att arbetena blev mer omfattande än vad entreprenören förväntat sig. Om ni inte har bestämt ett fast pris kan det kännas som att hantverkaren begär för mycket. Det är i den situationen viktigt att som konsument veta vad som gäller och hur frågan ska hanteras. Utgångspunkten är då att du skall betala vad som är skäligt.

VILKEN ERSÄTTNINGSFORM HAR NI?

Det första att titta på är vilken ersättningsform som gäller enligt avtalet.

 1. Arbete på löpande räkning innebär att konsumenten inte får ett exakt pris, utan ska betala för det arbete som faktiskt utförs och det material som faktiskt krävs. Det ger en stor flexibilitet i priset, men kan riskera att priset blir mycket högre än vad man förväntat sig.
 2. Fast pris innebär att konsumenten får ett konkret pris att förhålla sig till, vilket ger tydlighet. Det har dock nackdelen av att du behöver betala det priset, även om arbetena blir billigare.
 3. Om priset har varit osäkert och du har velat ha något att förhålla dig till kan du ha fått en ungefärlig prisuppgift. Om du har en sådan får entreprenören som huvudregel bara kräva 15% mer än den prisuppgiften.
EXTRA ARBETEN

Om det har blivit extra arbeten under tidens gång som inte framgick av ert inledande avtal, är det viktigt att se vilken reglering som gjorts för ersättning av dessa arbeten. Ofta kan det helt enkelt ha lämnats öppet, och då är det som utgångspunkt ersättning på löpande räkning som är priset som gäller för den delen av arbetena.

NÄR DU ÄR SKYLDIG ATT BETALA

En annan viktig fråga är att veta när du är skyldig att betala. Det första att göra är att kolla vad som står i ert avtal om detta. Det som står i avtalet gäller.

Om inget står i avtalet gäller 41 § konsumenttjänstlagen. Där anges att konsumenten är skyldig att betala, först när tjänsten är utförd och klar.

Du är alltså som huvudregel bara skyldig att betala under arbetets gång, om det framgår av ert avtal.

BEGÄR EN SPECIFICERAD RÄKNING

Enligt 40 § konsumenttjänstlagen så har en konsument alltid rätt att begära en specificerad räkning för tjänsten som utförts. Om du alltså fått en faktura som inte närmare anger hur priset har beräknats och vad du betalar för, ska du begära en sådan. En specificering tillåter också för dig att bedöma om priset är skäligt eller inte.

Innan du får en sådan räkning är du inte skyldig att betala för tjänsten. Det gäller dock bara om du begär en specificering i närtid till att du får fakturan av entreprenören.

OM NI INTE KOMMER ÖVERENS

Om du och hantverkaren inte kan komma överens om ett pris för arbetet du tycker är rimligt, bör du anlita juridisk expertis för att kunna göra en kvalificerad bedömning.

CREO

Creo Advokater har lång erfarenhet inom entreprenadrätt, både kommersiella entreprenader och konsumententreprenader. Vi företräder både beställare och entreprenörer i såväl kommersiella entreprenader som konsumententreprenader och vet att det ger en bättre förståelse att ha sett båda sidors situation.

Vid entreprenader kan vi hjälpa till med

 • Avtalsskrivning
 • Rådgivning under pågående avtalsförhållanden
 • Rådgivning om hantering av ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten),
 • Rådgivning om fel- och skadeståndsansvar
 • Rådgivning när tvist uppstått samt
 • Biträde vid tvister om betalning samt viteskrav.

 

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan