Entreprenadjuridik:
Problem med din hantverkare?

Vid bygg- och renoveringsarbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument och den tjänst som näringsidkaren levererar. Ibland händer det ändå att man inte kommer överens. Creo Advokater har gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom bygg och entreprenad. Den första kontakten är alltid kostnadsfri.

VI HJÄLPER DIG

Vi erbjuder rådgivning, granskning och avtalsskrivning i förhandlingsstadiet inför ett projekt, så att du slipper problem senare. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Tvisten kan till exempel gälla priset, leveranstiden eller själva utförandet. Vi hjälper dig att hamna rätt! Är du byggare, hantverkare eller entreprenör klicka här för att läsa om hur vi kan hjälpa just dig.

FEL I TJÄNSTEN

Fel i en byggnation/renovering föreligger när arbetet avviker från vad som är avtalat, fackmässig standard eller om fel material använts. Alla möjliga typer av fel kan uppstå, det kan exempelvis vara fråga om ett badrumsgolv med fel lutning, vattenskada i våtrum och kök, ventilationsproblem eller knarrande parkettgolv.

Om du upptäcker fel i arbeten som utförts i din bostad bör du vidta följande åtgärder:

1. Reklamera felet till byggaren.

Det första du måste göra om du upptäcker att något inte står rätt till är att meddela byggföretaget om vad som är fel och varför du anser att det är ett fel. Du ska meddela byggföretaget felet inom 2 månader från att du upptäckte felet, men helst tidigare. Du bör reklamera felet skriftligt (t ex över mejl) så att du vid behov kan bevisa att du reklamerade i tid. Om du inte reklamerar inom 2 månader kan du förlora din rätt till ersättning för felet. Beskriv så tydligt du kan vad som är fel men fixa inte felet själv.

2. Dokumentera vad som är fel.

När du upptäcker ett fel i ett arbete som ett byggföretag har utfört ska du dokumentera felet. Detta kan du göra genom att fotografera och skriva ner vad som hänt. Anlita gärna en besiktningsman som utför besiktning av arbetet. På så sätt har du tydlig dokumentation av felet och får hjälp att bedöma omfattningen. Låt inte byggaren själv välja besiktningsman, det är viktigt att besiktningen utförs av en oberoende aktör.

3. Ge byggföretaget möjlighet att rätta till felet.

Efter att du reklamerat och dokumenterat felet ska du ge byggföretaget en chans att rätta till felet. Byggföretaget har rätt att avhjälpa felet inom skälig tid. En sådan förklaring bör vara skriftlig. Du ska inte själv fixa felet eller anlita en annan hantverkare för att åtgärda felet innan den som utförde arbetet fått möjlighet att fixa felet, då kan du förlora rätten till ersättning.

4. Anlita juridisk expertis

Om byggaren vägrar att åtgärda felet bör du anlita juridisk hjälp för att ställa krav på byggföretaget. Vi hjälper dig då att förhandla med byggföretaget och bedöma dina chanser till framgång. Desto tidigare i processen du inhämtar juridisk hjälp desto större chans till framgång har du. Tveka inte att kontakta oss tidigt i processen så vägleder vi dig och ser till att du inte förlorar rätt till ersättning.

HANTVERKARE TAR FÖR MYCKET BETALT

Tvist om pris kan föreligga om hantverkaren vill ha mer betalt än vad ni kommit överens om, t ex om extra arbeten utförts, eller om ni inte har bestämt ett fast pris men du tycker att hantverkaren begär för mycket. Utgångspunkten är då att du skall betala vad som är skäligt. Om du och hantverkaren inte kan komma överens om ett skäligt pris för arbetet bör du anlita juridisk expertis för att kunna tillvarata dina intressen.

ARBETET DRAR UT PÅ TIDEN

Om arbetet tar längre tid än vad som är rimligt eller vad som avtalats kan du som beställare ha rätt till ersättning från byggföretaget. Det är då viktigt att du dokumenterar den kommunikation som sker mellan dig och byggföretaget och tidigt anlitar juridisk hjälp för att ställa krav på hantverkaren. Vi hjälper dig att förhandla med byggföretaget för att kräva färdigställande eller ersättning om arbetet drar ut på tiden.

AVTALSSKRIVNING

Vid avtalsskrivning är det viktigt att tänka på tydlighet och detaljer. Det måste framgå av avtalet vilket arbete som ska utföras, vad som ska ingå och pris för arbetet. Ibland kan det som konsument vara svårt att veta vad som bör inkluderas i ett avtal och att bedöma avtalet. Då kan vi hjälpa dig med avtalsgranskning och/eller upprättande av förslag på avtal så att du slipper problem senare!

HUR VI HJÄLPER DIG

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Förlikning – ni kommer överens i godo

Om man kommer överens kan en process i domstolen undvikas. Det är ofta bra om man vill fortsätta göra affärer tillsammans i framtiden. Vi förhandlar för dig så att du får en affärsmässig överenskommelse. På så vis sparar du tid och pengar, både nu och framöver.

Domstolsprocessen

Om man inte kommer överens kan domstolen avgöra vem som har rätt. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Att processa i domstol är komplicerat och kräver ofta specialistkompetens. Vi har tidigare arbetat på domstol och vet hur domare tänker.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan