Artiklar

Bostadsrättshavaren behöver inte anmäla vilka åtgärder som ska genomföras i lägenheten

Bostadsrättshavaren har alltid rätt att underhålla och därmed även renovera sin lägenhet. Det är en naturlig följd av skyldigheten att hålla lägenheten i gott skick enligt 7 kap 12 § i bostadsrättslagen..

Föreningspolitik

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. På liknande sätt som Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Om vi fortsätter jämförelsen är styrelsen föreningens regering…

Styrelseledamot i bostadsrättsförening

Hur ska man göra för att vara den bästa möjliga styrelseledamoten? Styrelsen ska vårda föreningens egendom, följa lagenliga stämmobeslut, behandla medlemmarna lika och även i övrigt hålla sig till lagar och regler…

Nya fönster eller säkerhetsdörrar?

Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av bostadsrättsföreningens angelägenheter, men vid beslut som innebär ombyggnad eller annan väsentlig förändring av föreningens hus krävs stämmobeslut med enkel majoritet…

Det är inte alltid lätt att göra rätt

Blåst och regn hela vintern. Det har inte varit vinter på riktigt, inte i hela landet i alla fall. Så här års brukar det annars vara aktuellt att skriva om ansvar för nedfallande istappar, här har det i alla fall inte varit en enda istapp så långt ögat kan nå…

Avtala utan krångel vid ny upplåtelse

Vinden ska bli bostadsrätter och kontoret på hörnan ska bli en fin studiolägenhet. När det är renovering och nya upplåtelser på gång är det viktigt att styrelse är medvetna om de risker som finns när man tecknar ett ”allt i ett” avtal med entreprenör…

Stämmobeslut och styrelsebeslut

Nu efter sommarens härligheter börjar vi närma oss hösten och vardagen har börjat, och därmed även styrelsens arbete. Hur stor frihet har styrelsen att besluta utan behöva ta upp det på stämma och vad måste tas upp på stämman?…