Byggjuridik och konsumententreprenad

17 APRIL 2024

Om något går fel behöver du en jurist med erfarenhet av entreprenadrätt. Creo Advokater bistår klienter med byggjuridik och kan hjälpa dig i alla skeden av en konsumententreprenad.

Vid mindre arbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument, men det är inte alltid som dessa regler räcker. Det krävs också ett bra avtal. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt.

SKA DU RENOVERA DIN LÄGENHET OCH TECKNA AVTAL MED HANTVERKARE ELLER HAR DU HAMNAT I KONFLIKT MED DIN ENTREPRENÖR?

När en konsument ger sig på något så stort som att beställa en konsumententreprenad är det inte sällan en av de större affärerna som han eller hon gör i privatlivet. Det är helt avgörande att allt blir rätt. Ofta är värdena på spel så stora att det ändå kan bli konflikt. Som konsument är det viktigt att försäkra sig om att ha det skydd som behövs, om något skulle gå fel. Vid mindre arbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument, men det är inte alltid som dessa regler räcker. Det krävs också ett bra avtal. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Nedan följer några konkreta tips på saker du kan göra för att skydda dig innan det har gått för långt.

AVTALET

Innan ni tecknar avtal är det viktigt att tänka på vissa saker.

1. ÄR NÅGOT VIKTIGT FÖR DIG ATT DET SKA UTFÖRAS PÅ ETT VISST SÄTT, SKRIV IN DET I AVTALET

Ofta förlitar man sig på att det räcker med att komma överens om något i realtid för att det ska gälla. Om tvist uppstår är det dock viktigt att det du behöver redan står med i avtalet. Tänk därför på att skriva ner det i avtalet om det är särskilt viktigt för dig. Det kan exempelvis vara:

 • Att färgen som ska användas ska vara av en viss speciell nyans,
 • Att arbetena måste vara klara vid ett visst tillfälle,
 • Att entreprenören måste ha vissa kvalifikationer och certifikationer för de arbeten som ska utföras.
2. TÄNK PÅ HUR NI REGLERAR PRISET I AVTALET

Priset brukar vara det viktigaste i en entreprenad, men det är också väldigt viktigt att reglera betalningsformen. Priset kanske inte kan bestämmas i förväg för att det finns för många osäkra faktorer. Det är därför viktigt att fundera över de olika betalningsformerna och vilka konsekvenser de kan få för dig som konsument.

 • Arbete på löpande räkning innebär att konsumenten inte får ett exakt pris, utan ska betala för det arbete som faktiskt utförs och det material som faktiskt krävs. Det ger en stor flexibilitet i priset, men kan riskera att göra att priset blir mycket högre än vad man förväntat sig. En sådan form ska alltså bara användas när det finns skäl för det.
 • Fast pris innebär att konsumenten får ett konkret pris att förhålla sig till, vilket ger tydlighet. Det har dock nackdelen av att du behöver betala det priset, även om arbetena blir billigare.

Om priset är osäkert och du vill ha något att förhålla dig till ska du be om en ungefärlig prisuppgift. Om du har en sådan får entreprenören som huvudregel bara kräva 15% mer än den prisuppgiften.

3. REGLERA VILKET MATERIAL DU SKA KÖPA OCH ENTREPRENÖREN SKA KÖPA

Ofta uppstår tvist om vilket material som faktiskt ingick i entreprenaden, särskilt när ni båda köper in material. Ofta kan det förändras över tid och kan göra att du står kostnader som du sedan krävs på. Det är därför viktigt att tydligt reglera vilket material som ingår i tjänsten du köper.

4. UPPSTÅR SAKER UNDER ARBETENAS GÅNG, REGLERA DEM I AVTALET

Det hör snarare till regeln än undantaget att oväntade saker sker under en entreprenad och det är därför viktigt att fundera på. Dessa saker kan påverka när entreprenaden är klar eller vilket pris som ska betalas. Tänk därför på att tydligt reglera i avtalet vad som ska gälla redan när situationen uppstår, och låt det inte rinna ut i sanden. Det kan orsaka tvist i ett senare läge.

OM FEL UPPSTÅR I ENTREPRENADARBETENA

Fel i en byggnation/renovering föreligger när arbetet avviker från vad som är avtalat, fackmässig standard eller om fel material använts. Alla möjliga typer av fel kan uppstå, det kan exempelvis vara fråga om ett badrumsgolv med fel lutning, vattenskada i våtrum och kök, ventilationsproblem eller knarrande parkettgolv.

När fel uppstår i entreprenaden är det viktigt att du agerar snabbt så att du inte lider skada av det. Här är hur du kan agera för att öka dina chanser att få rätt.

1. REKLAMERA FELET TILL BYGGAREN

Det första du måste göra om du upptäcker att något inte står rätt till är att meddela byggföretaget om vad som är fel och varför du anser att det är ett fel. Du ska meddela byggföretaget felet inom 2 månader från att du upptäckte felet, men helst tidigare. Du bör reklamera felet skriftligt (t ex över mejl) så att du vid behov kan bevisa att du reklamerade i tid. Om du inte reklamerar inom 2 månader kan du förlora din rätt till ersättning för felet. Beskriv så tydligt du kan vad som är fel men fixa inte felet själv.

2. DOKUMENTERA VAD SOM ÄR FEL

När du upptäcker ett fel i ett arbete som ett byggföretag har utfört ska du dokumentera felet. Detta kan du göra genom att fotografera och skriva ner vad som hänt. Anlita gärna en besiktningsman som utför besiktning av arbetet. På så sätt har du tydlig dokumentation av felet och får hjälp att bedöma omfattningen. Låt inte byggaren själv välja besiktningsman, det är viktigt att besiktningen utförs av en oberoende aktör.

3. GE BYGGFÖRETAGET MÖJLIGHET ATT RÄTTA FELET

Efter att du reklamerat och dokumenterat felet ska du ge byggföretaget en chans att rätta till felet. Byggföretaget har rätt att avhjälpa felet inom skälig tid. En sådan förklaring bör vara skriftlig. Du ska inte själv fixa felet eller anlita en annan hantverkare för att åtgärda felet innan den som utförde arbetet fått möjlighet att fixa felet, då kan du förlora rätten till ersättning.

4. ANLITA JURIDISK EXPERTIS

Om byggaren vägrar att åtgärda felet bör du anlita juridisk hjälp för att ställa krav på byggföretaget. Vi hjälper dig då att förhandla med byggföretaget och bedöma dina chanser till framgång. Desto tidigare i processen du inhämtar juridisk hjälp desto större chans till framgång har du. Tveka inte att kontakta oss tidigt i processen så vägleder vi dig och ser till att du inte förlorar rätt till ersättning.

CREO HJÄLPER DIG

Om något går fel behöver du en jurist med erfarenhet av entreprenadrätt. Creo Advokater bistår klienter med byggjuridik och kan hjälpa dig i alla skeden av en konsumententreprenad.

Vi erbjuder:

 • rådgivning, granskning och avtalsskrivning innan avtal tecknas
 • rådgivning under tiden att arbetena utförs
 • rådgivning när fel uppstått
 • rådgivning i slutskedet av entreprenaden eller
 • rådgivning och förhandlingshjälp när du har fått ett krav.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan