Entreprenadjuridik

Creo Advokater har lång erfarenhet inom entreprenadrätt. Vi företräder både beställare och entreprenörer i såväl kommersiella entreprenader som konsumententreprenader.

VI HJÄLPER DIG!

I en entreprenad ska ett arbete eller en leverans utföras inom en viss tid. Vid större kommersiella projekt finns standardavtal som anger hur de vanligaste frågorna ska hanteras. Vid mindre arbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument. Ibland händer det ändå att man inte kommer överens. För att undvika att en tvist uppstår är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns när du skriver dina avtal. Vi erbjuder rådgivning, granskning och avtalsskrivning i förhandlingsstadiet inför ett projekt, så att du slipper problem senare. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Tvisten kan till exempel gälla priset, leveranstiden eller själva utförandet. Vi hjälper dig att hamna rätt, oavsett om du är entreprenör, hantverkare eller konsument.

ENTREPRENADRÄTT

Entreprenadrätt, eller entreprenadjuridik, är det rättsområde som behandlar alla juridiska frågor som kan uppstå i ett avtalsförhållande mellan beställare och entreprenör i byggfrågor. Entreprenadrätten blir ofta komplex, eftersom det ofta är många olika parter som är inblandade och komplexa förhållanden. Avtalen brukar vara omfattande och innehåller ofta särskilda villkor som reglerar varierande delar som t ex omfattning, pris, ansvar samt start- och färdigställandetider. Dessutom hänvisar avtalet ofta till någon av de allmänna bestämmelser som förhandlats fram mellan parterna inom byggbranschen i regel genom BKK, Byggandets Kontrakts Kommitté.

Entreprenadrätten regleras till mindre del genom generell lagstiftning och till största del genom gemensamma standardavtal inom branschen så som till exempel AB 04, ABT 06 och ABS 09. För byggentreprenader finns i huvudsak två typer av standardavtal, dels ABT 06, som gäller för så kallade totalentreprenader, dels AB 04 som gäller för så kallade generalentreprenader eller utförandeentreprenader som de också kallas. Skillnaden är kortfattat, att det i totalentreprenadåtagandet förutom byggtjänsten ingår projektering medan det i utförandeentreprenaden är beställaren som handlar upp projektering och tillhandahåller åt byggentreprenören som utför entreprenaden enligt de framprojekterade handlingarna.

NÄR BEHÖVS ADVOKAT?

Om det har uppstått en tvist där parterna är oeniga och det rör sig om stora summor pengar kan det vara nödvändigt att koppla in en advokat.

RENODLA

I vissa fall räcker det att advokaten hjälper till att medla mellan parterna och i andra fall kan frågan behöva prövas i domstol. I så fall kan det vara nödvändigt att ha en advokat som kan företräda er talan i domstol.

Om standardavtal används kan det finnas avtalsvillkor som anger att tvisten ska prövas i skiljenämnd. Läs mer om det här.

VI HJÄLPER ER!

Creo Advokater har lång erfarenhet inom entreprenadrätt. Vi företräder både beställare och entreprenörer i såväl kommersiella entreprenader som konsumententreprenader och vet att det ger en bättre förståelse att ha sett båda sidors situation.

Vid entreprenader kan vi hjälpa till med

 • Avtalsskrivning
 • Rådgivning under pågående avtalsförhållanden
 • Rådgivning om hantering av ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten),
 • Rådgivning om fel- och skadeståndsansvar
 • Rådgivning när tvist uppstått samt
 • Biträde vid tvister om betalning samt viteskrav.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan