Tvistelösning

Vi på Creo Advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser, skiljeförfaranden som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper dig att nå dina mål från början till slut.

TVISTELÖSNING

En tvist mellan två eller flera parter kan alltid lösas rättsligt, dvs genom att en domstol avgör vem som har rätt respektive fel. En tvist kan också lösas genom medling eller skiljeförfarande (kräver att skiljeklausul avtalats). Men vanligast är att en överenskommelse nås, med eller utan inblandning av domstol genom att parterna träffar en så kallad förlikning.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan