Tvistelösning

Vi på Creo Advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper dig att nå dina mål från början till slut.

TVISTEMÅL

Ett tvistemål är ett mål som handläggs i domstol mellan parter som inte kan komma överens. Parter i ett tvistemål kan vara såväl privatpersoner som företag eller föreningar. Tvisten kan bestå av en mängd olika problem, allt från avtalsfrågor till familjerättsliga frågor. En tvist pågår ofta under en lång tid, vilket innebär en osäkerhet och för med sig kostnader för båda parter. Därför är det viktigt att anlita ett erfaret juridiskt ombud så snabbt som möjligt. Skyndsamt och korrekt agerande är avgörande för din framgång!

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan