Tvistelösning:
Missnöjd med ditt ombud?

Vi på Creo Advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser, skiljeförfaranden som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper er att nå era mål från början till slut.

VI HJÄLPER ER ATT NÅ ERA MÅL!

En tvist pågår ofta under en lång tid, vilket ofta innebär osäkerhet och kostnader för båda parter. Det är därför viktigt att anlita ett erfaret juridiskt ombud så snabbt som möjligt. Skyndsamt och korrekt agerande är avgörande för din framgång!

OMBUD

Vem som helst kan uppträda som juridiskt ombud i Sverige, vilket många sannolikt inte känner till. Men de allra flesta som tar uppdrag som ombud i tvister har en juristutbildning. Den som arbetar på advokatbyrå och har erlagt advokatexamen samt visat sig lämplig för advokatyrket, får kalla sig advokat, efter att ha antagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Inga andra jurister eller ombud är advokater. Den som arbetar på advokatbyrå, men ännu inte antagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund, arbetar på samma sätt som en advokat och tillsammans med advokaten.

Att vända sig till en advokatbyrå vid behov av juridisk rådgivning och biträde säkerställer högsta kvalité, bästa möjliga utfall och att uppdraget som anförtrotts advokaten eller dess biträdande jurist som ombud utförs i enlighet med de högt ställda krav som ”god advokatsed” innebär.

För att säkerställa att ni får bästa möjliga hjälp när tvist uppstått, är på väg att uppstå, eller t ex snabbt måste undvikas – kontakta våra erfarna advokater och jurister hos oss på Creo Advokater!

BYTE AV OMBUD

Att byta ombud är enkelt, även vid redan pågående tvist (undantaget de speciella ärenden när ombudet förordnats av t ex domstol). Om ni är missnöjda med ert ombud, eller känner att ni behöver ”växla upp” vad gäller tvistehanteringen, hjälper Creo Advokater er att byta från nuvarande ombud till att företrädas av oss i stället.

Det enda ni behöver göra är att kontakta våra erfarna advokater och jurister för att komma överens om villkoren för uppdraget. Vi sköter hela kontakten med försäkringsbolag och  tidigare ombud, om ni vill.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss på 08-562 403 40 eller genom kontaktformuläret nedan så ringer vi upp inom kort.

 

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan