Tvistelösning:
Tredskodom: vad det innebär och hur du undviker det

Creo har stor erfarenhet inom tvistelösning och av att vara ombud för företag i förhandlingar, rättegångar och skiljeförfaranden.

TREDSKODOM: VAD DET INNEBÄR OCH HUR DU UNDVIKER DET

Har du drabbats av tredskodom finns det fortfarande möjligheter att rätta till situationen genom att ansöka om återvinning. Det är då viktigt att agera snabbt med juridisk hjälp.

VAD ÄR TREDSKODOM?

Tredskodom är en rättslig dom som meddelas när en part underlåter att följa tingsrättens förelägganden, vanligast förekommande när en part inte inger svar i tid på en stämningsansökan. Det kan också ske om svaret inte innehåller tillräckligt relevanta skäl för prövningen av ärendet eller om man ignorerar andra förelägganden senare i processen. När svaromålet inte lämnas in i rätt tid, dömer rätten i ärendet utan att efterhöra den svarande partens inställning. Detta leder ofta till att den svaranden döms att betala motpartens kostnader och eventuella skadestånd.

HUR GÅR DET TILL?

När tingsrätten meddelar en tredskodom, sker detta utan vidare kontakt med svarande part. Istället kontaktas käranden som ges möjlighet att begära ersättning för sina rättegångskostnader. Därefter bedömer tingsrätten om dessa kostnader är skäliga och meddelar sedan tredskodomen. Detta innebär att svarande blir skyldig att betala kärandens kostnader, oavsett om den deltagit i rättsprocessen eller inte.

HUR UNDVIKER DU TREDSKODOM?

För att undvika tredskodom är det viktigt att alltid svara på tingsrättens förelägganden inom den angivna tidsramen. Om du får en stämningsansökan bör du omedelbart kontakta ett ombud som kan hjälpa dig att utforma ett korrekt och fullständigt svaromål. Det är också viktigt att följa alla anvisningar från tingsrätten noggrant under hela rättsprocessen.

HUR GÖR DU OM DU HAR DRABBATS AV TREDSKODOM?

Om du har fått en tredskodom finns det fortfarande möjligheter att rätta till situationen genom att ansöka om återvinning inom viss tidsfrist. Det innebär att målet tas upp igen och prövas på nytt. Det är dock viktigt att agera snabbt och anlita ombud som kan hjälpa dig genom denna process.

SLUTSATS

Tredskodom är något som kan undvikas genom att vara proaktiv och noggrann med att följa tingsrättens förelägganden. Genom att snabbt svara på stämningsansökningar och anlita ett ombud kan du säkerställa att dina rättigheter skyddas och att du får en rättvis prövning. Om du redan har drabbats av tredskodom finns det fortfarande möjligheter att rätta till situationen genom att ansöka om återvinning, men det är viktigt att agera snabbt och med juridisk hjälp.

VI HJÄLPER DIG

Creo har stor erfarenhet inom tvistelösning och av att vara ombud i förhandlingar, rättegångar och skiljeförfaranden.

Kontakta oss på 08 562 403 40 eller genom kontaktformuläret nedan.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan