Hyresfrågor

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att
bistå klienter i alla frågor som förekommer för såväl
hyresvärdar som hyresgäster.

Hyresvärd

Oavsett om du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening innehar hyresrätter för bostadsändamål eller kommersiella lokaler kan vi på Creo Advokater bistå dig.

Vi hanterar alla former av juridiska överväganden från ingående av hyresavtal till avflyttning för både bostäder och kommersiella lokaler. Det kan till exempel gälla såväl upprättande av hyresavtal och förhandling, som obetalda hyror, störningsärenden, överlåtelser, lägenhetsbyten, saknat behov, avtalsfrågor men även vid ombyggnationer, bruksvärderingar och hyresförhandling för bostadslägenheter.

Processande vid hyresnämnd och tingsrätt hör till vår vardag. Tveka inte att höra av dig om du har någon hyresrättslig fråga.

Läs mer om: 

Störande hyresgäster

Överlåtelse av hyresrätter

Uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring

Förverkande av lokalhyresrätt

Lokalhyreshöjning

Lokalhyresgäster

Vi hanterar alla former av juridiska överväganden, från ingående av lokalhyresavtal till avflyttning. Det kan till exempel gälla upprättande av hyresavtal, förhandling, överlåtelser och övriga avtalsfrågor.

Processande vid hyresnämnd och tingsrätt hör till vår vardag. Tveka inte att höra av dig om du har någon hyresrättslig fråga.

Läs mer om besittningsskydd för lokaler här

Övriga frågor

Har du övriga frågor som inte omfattas av kategorierna ovan?
Kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig!