Frida Ristner

Jurist

frida.ristner@creoadvokater.se

08-562 403 49

 

Frida har en kandidatexamen i  rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

Frida arbetar främst med bostadsrättsliga frågor tillsammans med Jörn Liljeström.