Frida Ristner

Jurist

frida.ristner@creoadvokater.se

08-562 403 49

 

Frida har en kandidatexamen i rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet.

Frida arbetar främst med tvistelösning och bostadsrättsliga frågor.