Tvistelösning:
Förlikning

Vi på Creo Advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser, skiljeförfaranden som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper er att nå era mål från början till slut.

VI HJÄLPER ER ATT NÅ ERA MÅL!

En tvist pågår ofta under en lång tid, vilket ofta innebär osäkerhet och kostnader för båda parter. Det är därför viktigt att anlita ett erfaret juridiskt ombud så snabbt som möjligt. Skyndsamt och korrekt agerande är avgörande för din framgång!

FÖRLIKNING

Tvistande parter kan komma överens utan att någon part tagit tvisten till domstol (utom rätta). Om tvisten tagits till domstol av någon part finns ändå fri möjlighet att närsomhelst lösa tvisten, vid behov med hjälp av domstolen (inom rätta).

Gemensamt är att en förlikning bara kan ske om inblandade parter är överens om hur.

Fördelen med förlikning är att tvisten löses snabbare och mer kostnadseffektivt samt att parterna bestämmer utgången av tvisten. Nackdelen är att man sannolikt måste efterge sitt krav till viss del.

Oavsett när och hur en tvist löses är det viktigt att villkoren för överenskommelsen nedtecknas skriftligt. Vi har expertkunskaper och mångårig erfarenhet av att hjälpa företag, föreningar och andra juridiska personer att lösa tvister genom förlikning. Både inom och utom rätta.

VI HJÄLPER ER ATT NÅ EN FÖRLIKNING

Kontakta oss för rådgivning och biträde så snart ni är i tvist, på väg in i tvist eller snarast vill avsluta en tvist. Vi hjälper er att så snart som möjligt lösa tvisten, på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt. Är ni redan överens med motparten hjälper vi till att upprätta förlikningsavtal.

OM FÖRLIKNING INTE ÄR MÖJLIG

Det är inte säkert att ni kan lösa tvisten utan att en domstol avgör den. Vi hjälper er att bedöma rättsläget utifrån gällande rätt och det material samt omständigheter som gäller för just ert ärende.

Om förlikning inte kan nås, hjälper vi er så klart i syfte att domstolen så långt som möjligt ska ge dig rätt. Vi biträder er i tvisten genom hela rättsprocessen, så att ni kan fokusera helt på er verksamhet.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss på 08-562 403 40 eller genom kontaktformuläret nedan så ringer vi upp inom kort.

 

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan