Vem är ansvarig för reparationer vid vattenskada i en bostadsrätt?

Högsta domstolen, 23 december 2019, T 175-19

Vem är ansvarig för reparationer vid vattenskada i en bostadsrätt?

PARTER/SAKEN

MM mot bostadsrättsföreningen Glaucus 8.

Tvisten gäller ansvaret för reparationer efter en vattenskada i MM:s bostadsrätt.

BAKGRUND

MM och hans hustru äger en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Glaucus 8 i Stockholm. Under hösten 2016 upptäcktes att vatten läckt in genom taket i deras lägenhet. Föreningen bytte ut de skadade delarna av innertaket men lät inte spackla eller måla det. Detta bekostades istället av MM.

DOMEN

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut, vilket innebär att MM ska ersätta föreningen för dess rättegångskostnader. Därmed vann bostadsrättsföreningen Glaucus 8.

SKÄLEN

Enligt bostadsrättslagen är det bostadsrättshavarens ansvar att hålla lägenheten i gott skick, inklusive ytskikten som golv, väggar och tak. Det finns vissa undantag, som vid brandskada eller vattenledningsskada, men i detta fall ansåg rätten att ingen av dessa undantag var tillämpliga. Det fanns inte heller något i föreningens stadgar som ålade föreningen ett större ansvar än vad lagen föreskriver. Rätten bedömde också att föreningen inte hade varit vårdslös.

 

ALLMÄNNA RÅD

För bostadsrättshavare är det viktigt att förstå ansvaret för underhåll och reparationer av ytskikten i lägenheten. Vid skador bör man noggrant undersöka både lagstadgade och stadgeskrivna ansvarsområden för att undvika missförstånd om vem som ska stå för kostnaderna.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan