Vem ansvar för skador orsakade av trasiga dagvattenledningar?

Högsta domstolen, 21 juni 2021, mål nr T 3372-20

Vem ansvar för skador orsakade av trasiga dagvattenledningar?

PARTER/SAKEN

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund mot en privat fastighetsägare. Parterna överklagade från hovrätten till Högsta domstolen.

Parterna är oeniga om ansvaret för skador orsakade av en trasig dagvattenledning som ledde till vattenskador på grannfastigheten.

BAKGRUND

En dagvattenledning som tillhörde en fastighet var trasig, vilket resulterade i vattenskador på grannfastigheten. Den drabbade grannen krävde ersättning för skadorna och menade att fastighetsägaren inte hade underhållit dagvattenanläggningen tillräckligt. Fallet togs upp i hovrätten som gick emot den klagande fastighetsägaren, och ärendet överklagades till Högsta domstolen.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att fastighetsägaren är ansvarig för att kontrollera och underhålla sin dagvattenanläggning. Eftersom anläggningen inte hade hanterats med tillräcklig hänsyn och kontroll, fastställdes att fastighetsägaren var ersättningsskyldig för de skador som uppstått på grannfastigheten. Därmed vann Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund målet och behöver inte betala rättegångskostnaderna.

SKÄLEN

Rätten ansåg att fastighetsägaren hade en skyldighet att regelbundet kontrollera och underhålla dagvattenanläggningen för att förhindra skador på angränsande fastigheter. När brister i anläggningen uppstår och det finns en risk för skada, måste ägaren vidta åtgärder för att åtgärda dessa brister. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skadeståndsansvar, vilket var fallet här då ägaren inte hade kontrollerat anläggningen tillräckligt noga.

 

ALLMÄNNA RÅD

För företag som tillhandahåller tjänster inom hemservice och städning är det viktigt att ha tillräckliga försäkringar och att noggrant dokumentera utförda arbeten för att undvika liknande skadeståndsanspråk. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare bör säkerställa att avtal med tjänsteleverantörer tydligt reglerar ansvar vid skador.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan