Vad gäller för tillfälliga avspärrningar av en väg med servitut?

Högsta domstolen, 28 mars 2018, mål nr T 1857-17

Högsta domstolen avgjorde ett mål om en kommun tillfälligt fick spärra av en väg som belastades av servitut för att låta hästar passera säkert.

PARTER/SAKEN

Fastighetsägaren SH mot Botkyrka kommun.

Tvisten rörde rätten att tillfälligt spärra av en väg som belastades av ett servitut för att hästar ska kunna passera.

BAKGRUND

Den härskande fastigheten som ägs av SH har ett servitut för utfart över den tjänande fastigheten, som ägs av Botkyrka kommun. På kommunens fastighet bedrivs sedan slutet av 1960-talet ridskoleverksamhet och vägen spärras av med grindar tre gånger om dagen för att hästar ska kunna passera säkert. SH yrkade att grindarna skulle tas bort och att vägen inte skulle blockeras. Kommunen hävdade att avspärrningen var nödvändig och tillfällig.

DOMEN

Majoriteten i Högsta domstolen fastställde att avspärrningen av vägen utgör ett visst hinder för servitutet, men att detta hinder måste tålas av SH. Kommunen vann målet och SH ålades att betala kommunens rättegångskostnader.

SKÄLEN

Domstolen konstaterade att servitutet innebär att vägen får användas av både den härskande och den tjänande fastigheten. Hindret, i form av tillfälliga avspärrningar, var nödvändigt för ridskoleverksamhetens säkerhet och innebar endast en mindre olägenhet för SH. Därför bedömdes hindret som skäligt att tåla.

ALLMÄNNA RÅD

För fastighetsägare är det viktigt att förstå att servitut kan innebära att vissa tillfälliga hinder kan godtas om de är nödvändiga för en säker och effektiv verksamhet på den tjänande fastigheten. Det är viktigt att noggrant tolka servitutets villkor och förstå att vissa förändringar i markanvändningen kan leda till nödvändiga inskränkningar som måste accepteras.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan