Vad gäller för hyresbetalning vid ombyggnad av byggnadsminnesmärkta hus?

Högsta domstolen, 16 mars 2022, mål nr T 3531-21

Högsta domstolen har fastställt att fastighetsägare inte har rätt att kräva hyresbetalning vid ombyggnad av en lägenhet i ett byggnadsminnesmärkt hus när den inte var godkänd för inflyttning av byggnadsnämnden.

PARTER/SAKEN

Fastighetsägaren Gripen Development AB mot hyresgästerna PGR och LR.

Gripen Development AB och hyresgästerna PGR och LR är oeniga om betalning av hyra för en lägenhet i ett byggnadsminnesmärkt hus som inte kunde användas på grund av pågående ombyggnadsarbeten.

BAKGRUND

PGR och LR hyrde en bostadslägenhet från Gripen Development AB i Arboga. På grund av ombyggnadsarbeten kunde lägenheten inte användas och parterna kom överens om att hyresgästerna själva skulle ordna evakueringsboende. Hyran skulle även vara nedsatt med 100 % under byggtiden. Gripen informerade hyresgästerna om att lägenheten var klar för inflyttning från och med 1 juli 2016, men byggnadsnämnden gav slutbesked först i maj 2017. PGR och LR flyttade inte in i lägenheten och betalade ingen hyra från den 1 juli 2016.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut att Gripen Development AB inte har rätt att kräva hyra för perioden från den 1 juli 2016 till maj 2017 då slutbesked erhölls. Gripen Development AB förlorade målet och ska ersätta PGR
och LR rättegångskostnader på 22 500 kr.

SKÄLEN

Högsta domstolen bedömde att eftersom lägenheten inte hade fått slutbesked från byggnadsnämnden, förelåg ett användningsförbud av lägenheten. Lägenheten i fråga kunde således inte anses vara klar för inflyttning. Därmed hade hyresgästerna rätt till nedsättning av hyran under hela perioden.

ALLMÄNNA RÅD

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bör säkerställa att slutbesked från byggnadsnämnden erhålls innan de kräver hyra för ombyggda eller renoverade lägenheter i byggnadsminnesmärkta hus. Detta säkerställer att lägenheterna är lagligt användbara och undviker tvister om hyresbetalningar.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan