Ska aktier och pensionsrättigheter inkluderas i bodelningen?

Högsta domstolen, 16 december 2022, mål nr T 6586-21

Ska aktier och pensionsrättigheter inkluderas i bodelningen?

PARTER/SAKEN

EN mot MN angående klander av bodelning.

BAKGRUND

EN och MN ingick äktenskap 1994 och upprättade ett äktenskapsförord som gjorde all förvärvad egendom före äktenskapet till enskild egendom. 2013 ansökte makarna om äktenskapsskillnad och en bodelningsförrättare utsågs året därpå. 2018 beslutade bodelningsförrättaren att EN skulle betala bodelningslikvid till MN. Beslutet klandrades av båda parter, och ärendet gick vidare genom tingsrätten och hovrätten, som fastställde att EN skulle betala en högre bodelningslikvid.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. EN ändringsyrkande avseende rättegångskostnadernas fördelning i tingsrätten avvisades. EN ska ersätta MN för rättegångskostnader i Högsta domstolen med 76 875 kr. Högsta domstolen bedömde att både aktierna och pensionsrättigheterna skulle ingå i bodelningen.

SKÄLEN

Högsta domstolen gjorde följande bedömningar:

1. Aktierna: Högsta domstolen fann att de medel som användes för att betala registreringsavgiften för EN konsultverksamhet hade behållit egenskapen av enskild egendom. Dock ansåg domstolen att aktierna i konsultbolaget, som bildades senare, inte utgjorde avkastning av enskild egendom utan resultatet av EN arbete som konsult, vilket gjorde aktierna till giftorättsgods.

2. Pensionsrättigheterna: Högsta domstolen konstaterade att EN hade ett bestämmande inflytande över sitt bolag och därmed över tjänstepensionsförsäkringen, vilket innebar att värdet av denna inte skulle undantas från bodelningen. Däremot fann domstolen att EN inte visat att det var oskäligt att inkludera pensionsrättigheterna i bodelningen.

ALLMÄNNA RÅD

Det är viktigt att noggrant upprätta och tolka äktenskapsförord och avtal om enskild egendom, särskilt när det gäller betydande tillgångar som aktier och pensionsrättigheter. Vid äktenskapsskillnad kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning för att säkerställa att bodelningen sker enligt gällande lagar och avtal.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan