Kan förstahandshyresgäster hållas ansvariga för andrahandshyresgäster som stannar kvar?

Högsta domstolen, 17 oktober 2023, mål nr Ö 5554-22

Kan förstahandshyresgäster hållas ansvariga för andrahandshyresgäster som stannar kvar?

PARTER/SAKEN

MH mot Victoriahem Karlskrona AB.

Parterna var oeniga om förstahandshyresgästens ansvar för skada som uppstår när andrahandshyresgästen stannar kvar i lägenheten efter att hyresavtalet har löpt ut.

BAKGRUND

MH hyrde en bostadslägenhet av Victoriahem som hon sedan hyrde ut i andra hand. I december 2020 sade MH upp hyresavtalet med Victoriahem, och parterna kom överens om att avtalet skulle upphöra att gälla från och med 31 januari 2021. När Victoriahem den 1 februari 2021 försökte få tillgång till lägenheten visade det sig att andrahandshyresgästen inte hade flyttat ut och dessutom bytt lås. Victoriahem väckte talan mot MH och yrkade på ersättning för skada samt att MH skulle avflytta från lägenheten. MH bestred käromålet och hävdade att de som bott kvar i lägenheten var obehöriga husockupanter.

DOMEN

Högsta domstolen beslutade att förstahandshyresgästen är ansvarig för skada som orsakas när andrahandshyresgästen stannar kvar efter hyrestidens utgång. Domstolen meddelade inte prövningstillstånd och beslutade att MH skulle betala Victoriahem 59 075 kr i rättegångskostnader.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att MH, som förstahandshyresgäst, var ansvarig för att se till att andrahandshyresgästen flyttade i tid. Eftersom MH misslyckades med detta, ansågs hon ha gjort sig skyldig till avtalsbrott och var därmed skyldig att ersätta Victoriahem för den uppkomna skadan. Domstolen avslog även MHs försök att åberopa ny bevisning i form av elektroniska meddelanden eftersom det inte visats att hon haft giltig ursäkt för att inte åberopa bevisningen tidigare.

ALLMÄNNA RÅD

För företag och bostadsrättsföreningar är det viktigt att säkerställa att hyresgäster som hyr ut i andra hand har tydliga avtal och rutiner för att säkerställa att andrahandshyresgäster flyttar ut i tid. Detta minskar risken för kostsamma avtalsbrott och skadeståndsanspråk.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan