Kan företag ha direkt rätt till hyresavtal vid andrahandsuthyrning?

Högsta domstolen, den 28 december 2022, mål nr T 7236-21

Kan företag ha direkt rätt till hyresavtal vid andrahandsuthyrning?

PARTER/SAKEN

Vandelay Industries Sarl mot CU.

Tvisten handlar om Vandelay Industries Sarl har samma rättigheter enligt hyresavtalet som om hyresrätten hade upplåtits direkt från CU till bolaget.

BAKGRUND

CU äger flera fastigheter i Stockholm, inklusive en på Sibyllegatan 63 med lägenhetsnummer 12 som är i fokus. CU hyrde först ut lägenheten till Forenom Apartments AB, som i sin tur hyrde ut den till Vandelay Industries Sarl. När CU senare sade upp hyresavtalet med Forenom Apartments, upphörde även andrahandshyresavtalet med Vandelay, vilket ledde till tvist.

DOMEN

Högsta domstolen fastställer att Vandelay Industries Sarl har samma rättigheter i förhållande till CU som om CU direkt hade upplåtit hyresrätten till dem. Därmed befrias Vandelay från att ersätta CU
rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten, och CU åläggs att ersätta Vandelay för deras rättegångskostnader i alla instanser.

SKÄLEN

Domstolen konstaterar att det förelåg en intressegemenskap mellan CU och Forenom Apartments AB, samt att upplåtelsen utnyttjades för att kringgå regler om besittningsskydd och skälig hyra. CU avsikt var att undvika att hyresgäster skulle få besittningsskydd. Det visade sig att hyran som Vandelay betalade var betydligt högre än vad som kunde anses skäligt enligt hyreslagstiftningen.

 

ALLMÄNNA RÅD

För företag som hyr ut lägenheter i andra hand är det viktigt att säkerställa att alla avtal följer hyreslagstiftningen för att undvika rättsliga tvister. Vid eventuella konflikter kan andrahandshyresgäster ha rätt att hävda sina rättigheter direkt mot fastighetsägaren, särskilt om det föreligger intressegemenskap och oskäliga hyresvillkor.

För mer information om fallet läs här. 

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan