Kan ett köpeavtal hävas vid sen betalning?

Högsta domstolen, 17 april 2020, mål nr T 1305-19

En köpare av en fastighet betalade inte i tid, och säljaren ville då häva köpeavtalet. Högsta domstolen beslutade att en hävningsförklaring krävs för att häva köpet. Artikeln beskriver fallet där kommunen hade rätt att häva avtalet och hur detta påverkar parter i liknande situationer.

PARTER/SAKEN

Tallkrönet AB mot Vallentuna kommun – Samhällsbyggnadskontoret.

Frågan gällde bättre rätt till en fastighet.

BAKGRUND

Tallkrönet AB och Vallentuna kommun avtalade om försäljning av en fastighet. Betalning av köpeskillingen var ett krav för att få tillträde och upprätta köpebrev. När Tallkrönet AB inte betalade i tid, beslutade kommunen att häva avtalet. Tallkrönet AB betalade senare, men för sent enligt kommunens beslut.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att kommunen hade rätt att häva köpet och att en hävningsförklaring krävdes. Kommunens förklaring ansågs vara tillräckligt tydlig och gjordes i rätt tid. Tallkrönet AB förlorade målet och ålades ersätta kommunens rättegångskostnader om 150 000 kr.

SKÄLEN

Högsta domstolen klargjorde att för att häva ett köp av fastighet krävs en uttrycklig hävningsförklaring. Detta följer av allmänna rättsprinciper inom kontraktsrätten. Säljaren har valmöjlighet mellan att kräva fullgörelse eller att häva avtalet vid köparens dröjsmål. För att klargöra parternas rättsliga ställning krävs därför en tydlig hävningsförklaring. I detta fall bedömdes att kommunen hade skickat en tillräckligt tydlig hävningsförklaring den 1 december 2015. Trots att en tidigare förklaring skickades till fel adress, ansågs denna senare förklaring ha skickats på ett ändamålsenligt sätt och på mottagarens risk, vilket innebar att bolaget blev underrättat om hävningen i rätt tid.

ALLMÄNNA RÅD

Det är viktigt att säkerställa tydliga avtal vid försäljning av fastighet med klara villkor om betalning och hävning. Vid avtalsbrott, säkerställ att en tydlig och korrekt hävningsförklaring lämnas och dokumenteras.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan