Kan en städfirma hållas ansvarig för vattenskador som uppstår under flyttstädning?

Högsta domstolen, 13 juni 2024, mån nr T 1247-23

Högsta domstolen har fastställt att en städfirma är ansvariga för en vattenskada orsakad under flyttstädning. Företaget måste nu ersätta fastighetsägaren för skadan samt betala hennes rättegångskostnader.

PARTER/SAKEN

Pressateljen Städ & Tvätt AB mot ÅHH.

Tvisten gäller skadeståndsanspråk relaterade till en vattenskada som upptäcktes efter att Pressateljen utförde flyttstädning åt ÅHH.

BAKGRUND

ÅHH hade anlitat Pressateljen för att utföra flyttstädning av en fastighet som hon sålt. Efter att städningen var klar och köparna tillträtt fastigheten upptäcktes en vattenskada vid tröskeln mellan badrummet och vardagsrummet. Köparna krävde ersättning för skadan, vilket resulterade i att ÅHH betalade 70 000 kr i förlikning. ÅHH krävde därefter samma belopp från Pressateljen, hävdandes att städfirman orsakat skadan.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut som innebar att Pressateljen Städ & Tvätt AB är skadeståndsskyldigt och ska ersätta ÅHH med 70 000 kr samt stå för rättegångskostnader om 120 000 kr i Högsta domstolen. ÅHH vann således målet.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att Pressateljen orsakat vattenskadan och att skadan var en förutsebar följd av städtjänsten. Domstolen ansåg att det fanns ett adekvat orsakssamband mellan skadan och den förlikning ÅHH ingick med köparna. Villkoren för förlikningen bedömdes som skäliga och betalningen till köparna som en ersättningsgill kostnad.

ALLMÄNNA RÅD

Oavsett vilka tjänster man levererar så behövs tillräckliga försäkringar och dokumentation av utfört arbete.  När problem uppstår så behöver man inte alltid ett avtal, men en beställning och en accept behövs där det framgår hur man tar betalt. När skador uppstår så blir det också tvist. Dels kring ansvaret för skadan dels också ofta kring om man utfört arbetet och hur det utförts.

Som beställare så behöver man vara noga med att leverantören har nödvändiga försäkringar, det gör att en skada kan vara ren rutin istället för en hård tvist som kostar mycket och är riskabel. Även om man har flera välskrivna avtal med lång löptid så behöver man se över allt då och då med hjälp av sakkunnig. När man arbetat med tvister så ser man lätt var det kan uppstå problem och kan föreslå något som fungerar. Man ser också när det som finns räcker och det inte finns något enkelt sätt att ytterligare minska risker.

 

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan