Kan en hyresvärd förlora rätten att kräva omsättningshyra på grund av passivitet?

Högsta domstolen, 23 mars 2018, mål nr T 1566-17

I detta fall avgjorde Högsta domstolen att en hyresvärd kan förlora rätten att kräva omsättningshyra på grund av passivitet. Domen klargör betydelsen för fastighetsägare av att vara aktiv i att upprätthålla avtalsvillkor.

PARTER/SAKEN

Hofving i Vimmerby AB mot Vimmerby Mässhallar AB.

Tvisten handlar om huruvida Vimmerby Mässhallar AB har rätt att kräva omsättningshyra från Hofving i Vimmerby AB för perioden 2002-2012, trots att kravet aldrig tidigare framställts.

BAKGRUND

1997 ingick Vimmerby Mässhallar AB ett hyresavtal med en leksaksaffär. I avtalet angavs att hyresgästen skulle betala en omsättningshyra utöver den vanliga hyran. Hofving i Vimmerby AB övertog hyresavtalet 2002 men blev aldrig informerad om omsättningshyran. Först 2012, vid uppsägningen av avtalet, fick Hofving kännedom om denna klausul.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att Vimmerby Mässhallar AB förlorat rätten att kräva omsättningshyra för tiden fram till och med 2012 på grund av sin passivitet. Hofving i Vimmerby AB behövde därför inte betala omsättningshyran för denna period. Vimmerby Mässhallar AB ålades att ersätta Hofving i Vimmerby AB
rättegångskostnader i Högsta domstolen med 55 000 kr.

SKÄLEN

Domstolen ansåg att Vimmerby Mässhallar AB
underlåtenhet att kräva omsättningshyra under en lång period innebar att de avstått från denna rätt för förfluten tid. Trots att underlåtenheten berodde på ett administrativt misstag, ansåg domstolen att det var hyresvärdens ansvar att hålla reda på och kräva in omsättningshyra enligt avtalet.

ALLMÄNNA RÅD

För fastighetsägare är det avgörande att vara aktiv i att upprätthålla och följa upp avtal. Försummelse att kräva in rättigheter eller betalningar enligt avtal kan leda till att man förlorar dessa rättigheter för förfluten tid. Det är viktigt att regelbundet granska avtal och säkerställa att alla klausuler efterlevs.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan