Kan en fastighetsköpare kräva ersättning för brister som fanns vid köptillfället men upptäcktes efteråt?

Högsta domstolen, 10 december 2020, mål nr T 2829-19

Högsta domstolen har avkunnat dom i mål om fel i en bostadsrätt som köparen ansåg att säljaren skulle vara ansvarig för, trots att bostadsrätten sålts i befintligt skick.

PARTER/SAKEN

Fastighetsköparen MR mot säljaren av fastigheten SO.

Tvisten rörde fel i bostadsrätten som köparen ansåg att säljaren skulle vara ansvarig för, trots att bostadsrätten sålts i befintligt skick.

BAKGRUND

MR köpte en bostadsrätt av SO i oktober 2014 för 2 200 000 kr. Säljaren hade renoverat badrummet 2009. Efter köpet upptäcktes flera brister i badrummet, inklusive bristfälligt tätskikt och dåliga elinstallationer. Bostadsrättsföreningen förelade köparen att bygga om badrummet. MR stämde SO och yrkade prisavdrag och skadestånd.

DOMEN

Högsta domstolen ändrade hovrättens dom och förpliktade SO att betala 120 000 kr till MR samt ersätta MR för rättegångskostnader i alla instanser. Därmed vann fastighetsköparen MR målet.

SKÄLEN

Högsta domstolen bedömde att bostadsrätten var felaktig enligt köplagen, trots att den såldes i befintligt skick. Badrummets brister var så allvarliga att bostadsrätten var i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunde förutsätta. Därför hade MR rätt till ersättning för brister i badrummet som krävde renovering.

ALLMÄNNA RÅD

För köpare: Innan du köper en bostadsrätt, se till att genomföra en noggrann besiktning av fastigheten. Anlita gärna en fackman för att undersöka viktiga delar som badrum och elinstallationer. Om fel upptäcks efter köpet, reklamera dessa skriftligen till säljaren så snart som möjligt. Att vara väl förberedd och medveten om din rättigheter kan skydda dig från framtida problem och kostnader.

För säljare: När du säljer en bostadsrätt, var noga med att lämna korrekta och fullständiga uppgifter om bostadens skick, särskilt om det finns nyligen utförda renoveringar. Dokumentera alla förbättringar och reparationer, och överväg att låta en fackman besiktiga fastigheten innan försäljningen för att undvika framtida tvister. Transparens och ärlighet kan förebygga rättsliga tvister och öka köparens förtroende.

För bostadsrättsföreningar: Säkerställ att alla renoveringar och reparationer inom föreningen utförs fackmässigt och i enlighet med gällande byggstandarder. Ha tydliga riktlinjer för hur besiktningar och underhåll ska dokumenteras. Informera medlemmar om deras ansvar och vilka åtgärder som förväntas vid upptäckta brister. Ett systematiskt och transparent förhållningssätt till underhåll och renoveringar kan förhindra konflikter och säkerställa en trygg boendemiljö.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan