Kan en delägare ansöka om klyvning och fastighetsreglering trots andra delägares invändningar?

Högsta domstolen, 12 april 2023, mål nr T 1827-22

Kan en delägare ansöka om klyvning och fastighetsreglering trots andra delägares invändningar?

PARTER/SAKEN

BH och JH mot UU.

Tvisten handlar om huruvida UU har rätt att ansöka om klyvning och efterföljande fastighetsreglering av fastigheterna L 3:17 och S 6:1 i Kungsörs kommun, trots att BH och JH motsätter sig detta.

BAKGRUND

BH, JH och UU äger varsin tredjedel av jordbruksfastigheterna L 3:17, S 6:1 och T 1:5 i Kungsörs kommun. UU ansökte om klyvning och efterföljande fastighetsreglering av fastigheterna L 3:17 och S 6:1, vilket Lantmäteriet godkände. BH och JH överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen samt vidare till mark- och miljööverdomstolen, men fick avslag i båda instanserna.

DOMEN

Högsta domstolen fastställer att UU har rätt att ansöka om klyvning och efterföljande fastighetsreglering trots BH
och JH:s invändningar. BH och JH ska solidariskt ersätta UU för rättegångskostnaderna i Högsta domstolen med 38 969 kr samt ränta.

SKÄLEN

Högsta domstolen konstaterar att en delägare har rätt att ansöka om klyvning enligt fastighetsbildningslagen. Initiativrätten omfattar även en efterföljande fastighetsreglering om det bidrar till att uppfylla fastighetsbildningslagens syften och inga påtagliga nackdelar för övriga delägare föreligger. Skyddsreglerna i fastighetsbildningslagen och en proportionalitetsavvägning säkerställer att enskildas intressen tillgodoses.

ALLMÄNNA RÅD

För företag och bostadsrättsföreningar som delar ägande av fastigheter är det viktigt att förstå att en delägare kan driva igenom förändringar som klyvning och fastighetsreglering även mot andra delägares vilja. Säkerställ tydliga avtal och kommunikation mellan delägare för att undvika tvister och främja samförstånd.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan