Kan en bostadsrättsförening avsluta en särskild granskning i förtid?

Högsta domstolen, 29 oktober 2021, mål nr T 6332-20

Högsta domstolen fastställer att en bostadsrättsförening inte kan avsluta en särskild granskning i förtid utan samtycke från samtliga berörda medlemmar.

PARTER/SAKEN

Bostadsrättsföreningen Mölleläge mot SF. Tvisten handlar om en bostadsrättsförening kan avsluta en särskild granskning i förtid.

BAKGRUND

SF, en medlem i Bostadsrättsföreningen Mölleläge, begärde år 2016 en särskild granskning som godkändes av Bolagsverket. Vid en extra föreningsstämma i oktober 2018 beslutade föreningen att avsluta granskningen i förtid. SF, som nekades rösträtt på grund av obetalda avgifter, väckte talan och fick tingsrättens och hovrättens stöd att beslutet skulle upphävas eftersom det krävde samtycke från alla medlemmar.

DOMEN

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom och beslutar att bostadsrättsföreningen Mölleläge ska ersätta SF rättegångskostnader om 122 500 kr.

SKÄLEN

Domstolen konstaterar att en särskild granskning normalt avslutas genom att granskaren lämnar ett yttrande. Det finns inga lagar som direkt reglerar förtida avslutande, men allmänna sysslomannarättsliga principer medger detta, förutsatt att alla berörda medlemmar samtycker. Eftersom beslutet på stämman inte inbegrep samtliga medlemmars samtycke, var det ogiltigt.

ALLMÄNNA RÅD

För bostadsrättsföreningar är det viktigt att följa stadgar och lagar vid beslutsfattande, särskilt i frågor om granskning och revision. Beslut som påverkar minoritetsmedlemmars rättigheter bör alltid ske med deras samtycke för att undvika rättsliga tvister och kostnader.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan