Kan en bostadsrätt köpt i eget namn men för annans räkning beläggas med kvarstad?

Högsta domstolen, 2 april 2020, mål nr Ö 5633-19

Högsta domstolen har avgjort en tvist där en bostadsrätt köpt i eget namn men för annans räkning belades med kvarstad. Högsta domstolen fastställde beslutet att kvarstaden skulle bestå.

PARTER/SAKEN

AOB mot Pensionsmyndigheten.

Tvisten handlar om en bostadsrätt som någon har köpt i eget namn men för en huvudmans räkning kan beläggas med kvarstad för en fordran mot huvudmannen.

BAKGRUND

I november 2017 beslutade Stockholms tingsrätt om kvarstad på MB, AOBs make,
egendom för att täcka Pensionsmyndighetens skadeståndsfordran på över 84 miljoner euro. Kronofogdemyndigheten belade då en bostadsrätt med kvarstad, som AOB hade förvärvat i eget namn men för MB räkning. AOB överklagade beslutet och hävdade att bostadsrätten var hennes egen och inte kunde beläggas med kvarstad för MB skulder. Tingsrätten och hovrätten avslog överklagandet, med motiveringen att AOB hade köpt bostadsrätten för MB
räkning. Slutligen överklagade AOB till Högsta domstolen, som beviljade prövningstillstånd för att bedöma om kvarstaden kunde kvarstå.

DOMEN

Högsta domstolen avslog överklagandet. AOB ska ersätta Pensionsmyndigheten för rättegångskostnader i Högsta domstolen med 77 892 kr.

SKÄLEN

Högsta domstolen fastställde att bostadsrätten, trots att den köpts i AOB
namn, i verkligheten tillhörde MB eftersom den köpts för hans räkning. Därmed var kvarstaden giltig eftersom MB ansågs vara den faktiska ägaren. Högsta domstolen betonade att en bostadsrätt inte omfattas av samma regler som fast egendom vad gäller skydd mot säljarens borgenärer. Eftersom MB var den egentliga ägaren redan vid köpet, kunde bostadsrätten beläggas med kvarstad för hans skuld.

ALLMÄNNA RÅD

Vid köp av bostadsrätt eller annan egendom bör man vara medveten om att om köpet sker i eget namn men för annans räkning kan egendomen fortfarande bli föremål för rättsliga åtgärder mot den egentliga ägaren. Det är viktigt att ha tydliga avtal och dokumentation som klargör ägarförhållanden och att vara medveten om de juridiska konsekvenserna av att agera som mellanhand. För att undvika risker bör både företag och privatpersoner konsultera juridisk rådgivning vid komplicerade affärstransaktioner.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan