Kan bostadsrättsföreningar hållas ansvariga för felaktiga uppgifter i lägenhetsförteckningen?

Högsta domstolen, 8 mars 2019, mål nr T 1559-18

Kan bostadsrättsföreningar hållas ansvariga för felaktiga uppgifter i lägenhetsförteckningen?

PARTER/SAKEN

Bostadsrättsföreningen Gamla Vägen i Solna mot MA.

Parterna är oeniga om bostadsrättsföreningen Gamla Vägens skadeståndsskyldighet gentemot MA på grund av felaktiga uppgifter om pantsättningar i lägenhetsförteckningen.

BAKGRUND

MA köpte en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Gamla Vägen i Solna i maj 2006. Vid köpet fick han ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som visade fyra pantsättningar. Dessa pantsättningar löstes på tillträdesdagen. Men sommaren 2015 upptäckte MA att det fanns ytterligare två pantsättningar som inte fanns med i utdraget. MA väckte talan och hävdade att bostadsrättsföreningen varit vårdslös genom att lämna felaktiga uppgifter.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde att bostadsrättsföreningen Gamla Vägen i Solna är skadeståndsskyldig gentemot MA. Föreningen ska ersätta MA rättegångskostnader om 104 250 kr samt ränta.

SKÄLEN

Högsta domstolen fann att en bostadsrättsförening har ansvar för att utdrag ur lägenhetsförteckningen är korrekta. MA hade rätt att förlita sig på de uppgifter som lämnats. Felaktigheterna i utdraget orsakade en ekonomisk skada för MA. Domstolen konstaterade att bristerna i förteckningen berodde på föreningens vårdslöshet.

 

ALLMÄNNA RÅD

Bostadsrättsföreningar och företag bör säkerställa att all information i lägenhetsförteckningar är korrekt och uppdaterad. Vid osäkerheter bör extern hjälp anlitas för att undvika juridiska tvister och skadeståndsansvar. Det är viktigt att föra noggranna register och omedelbart rätta eventuella fel för att skydda både föreningen och dess medlemmar.

För mer information om fallet läs här. 

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan