Kan borrning för bergvärme leda till strikt ansvar för miljöskador på grannfastigheter?

Högsta domstolen, 26 april 2022, T 3193-21

Företag som borrar bär ansvar för miljöskador på grannfastighet som uppstod i samband med borrningen för bergvärme. De åläggs att ersätta försäkringsbolaget för dessa miljöskador på grannfastigheten. Rättens beslut bekräftar det strikta skadeståndsansvaret enligt miljöbalken för sådana miljöfarliga arbeten.

PARTER/SAKEN

Magnusson & Pettersson Borrtjänst AB mot Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. Borrtjänst AB överklagade domen från Mark- och miljööverdomstolen till Högsta domstolen.

Parterna är oeniga om det föreligger skadeståndsansvar för miljöskador på grannfastigheten som uppstått genom tryckförändringar i marken vid borrning för bergvärme.

BAKGRUND

Magnusson & Pettersson Borrtjänst AB utförde borrningsarbeten för bergvärme på en fastighet i Örebro kommun. Tryckförändringar orsakade att jord och lera sprutade upp från ett gammalt borrhål på grannfastigheten och smutsade ner fasaden samt förstörde en värdefull grill. Länsförsäkringar ersatte grannfastighetens ägare med cirka 90 000 kr och riktade sedan återkrav mot Borrtjänst AB.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde Mark- och miljööverdomstolens domslut. Magnusson & Pettersson Borrtjänst AB förpliktades att betala Länsförsäkringars rättegångskostnader på 18 750 kr.

SKÄLEN

Rätten konstaterade att tryckförändringarna orsakades av borrningen och att dessa utgör en ”annan liknande störning” enligt miljöbalken. Skadorna var en förutsebar följd av borrningen och omfattades därför av strikt skadeståndsansvar.

ALLMÄNNA RÅD

En fastighetsägare, och företag som utför arbeten på fastigheter bör vara medvetna om att de kan hållas ansvariga för miljöskador på grannfastigheter som orsakas av deras verksamhet. Det är viktigt att med fantasi och förutseende förebygga skador och för säkerhets skull ha försäkring som täcker vad som kan hända.

För mer information om fallet, läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan