Är försäkringsbolag ansvariga för oförutsedda byggnadsskador?

Högsta domstolen, 25 januari 2024, mål nr T 4849-22

Är försäkringsbolag ansvariga för oförutsedda byggnadsskador?

PARTER/SAKEN

Gjensidige Forsikring ASA Norge mot Möbellind i Boden AB.

Tvisten gäller fråga om rätt till försäkringsersättning.

BAKGRUND

Den 25 mars 2018 rasade taket på Möbellinds varuhus i Boden in och förstörde byggnaden och dess innehåll. Möbellind ägde fastigheten och hade en företagsförsäkring hos Gjensidige. Tvisten gäller om skadan omfattas av försäkringens allriskmoment.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom, som gav Möbellind rätt till försäkringsersättning. Gjensidige är ansvarig för rättegångskostnaderna.

SKÄLEN

Högsta domstolen ansåg att skadan var plötslig och oförutsedd, orsakad av en bristande byggnadskonstruktion och inte av snölast, vilket inte omfattas av försäkringen.

ALLMÄNNA RÅD

Företag och bostadsrättsföreningar bör regelbundet kontrollera byggnadens konstruktion och försäkringsvillkor för att säkerställa att de täcker oväntade skador.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan