Är företagets styrelseledamöter ansvariga för bolagets skulder vid kapitalbrist?

Högsta domstolen, 28 december 2023, mål nr T 7701-22

Är företagets styrelseledamöter ansvariga för bolagets skulder vid kapitalbrist?

PARTER/SAKEN

Branting Wear Group AB och Copenhagen Jade A/S mot HP och MPW angående fordringstvist.

BAKGRUND

HP och MPW var styrelseledamöter i Well Dressed Helsingborg AB, som försattes i konkurs den 31 augusti 2018. Branting Wear Group AB och Copenhagen Jade A/S hade levererat kläder till Well Dressed men inte fått betalt. Branting och Jade yrkade att styrelseledamöterna HP och MPW skulle hållas personligt ansvariga för skulderna då de inte upprättat en kontrollbalansräkning redan våren 2017 på grund av misstänkt kapitalbrist.

DOMEN

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och förpliktar HP och MPW att solidariskt betala 33 605 kr till Branting Wear Group AB och 24 140 DKK till Copenhagen Jade A/S. HP och MPW ska även betala ersättning för Branting och Jades rättegångskostnader i samtliga instanser. Detta innebär att Branting Wear Group AB och Copenhagen Jade A/S vann målet.

SKÄLEN

Branting och Jade kunde visa att varulagrets försäljningsvärde inte kunde uppskattas högre än 20 procent över anskaffningsvärdet, vilket bekräftade kapitalbristen.

Högsta domstolen fann därmed att Well Dressed Helsingborg AB hade en kritisk kapitalbrist från augusti 2017 och att HP och MPW borde ha upprättat en kontrollbalansräkning då. Eftersom detta inte gjordes, löpte en medansvarsperiod för styrelseledamöterna, som därmed blev personligt ansvariga för bolagets skulder.

ALLMÄNNA RÅD

Företag och bostadsrättsföreningar bör noggrant övervaka sitt ekonomiska läge och omedelbart vidta åtgärder såsom upprättande av kontrollbalansräkning vid misstanke om kapitalbrist. Underlåtenhet kan leda till personligt betalningsansvar för styrelseledamöter.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan