Är ett förhandsavtal om bostadsrätt ogiltigt om det inte uppfyller alla formkrav?

Högsta domstolen, 31 mars 2021, mål nr T 5018-20

Högsta domstolen har avgjort ett mål rörande ogiltighet av förhandsavtal om bostadsrätt och tagit ställning till om ett sådant avtal kan vara ogiltigt om det inte uppfyller alla formkrav i bostadsrättslagen.

PARTER/SAKEN

Parterna var AS och LS mot HSB Brf Tollare Strand.

Frågan i målet är ogiltighet av förhandsavtal om bostadsrätt.

BAKGRUND

I september 2017 ingick AS och LS ett förhandsavtal med HSB Brf Tollare Strand om en specifik bostadsrättslägenhet som skulle byggas i Nacka. Vid avtalets ingående betalade AS och LS ett förskott om 80 000 kr. I avtalet angavs att den preliminära insatsen för lägenheten skulle vara sex miljoner kronor. Avtalet specificerade att den preliminära tiden för upplåtelse av bostadsrätten skulle vara mellan kvartal 2 och kvartal 3, 2019, och att inflyttning skulle ske mellan kvartal 4, 2019 och kvartal 1, 2020. Slutlikviden skulle betalas cirka en vecka innan tillträdet.

I januari 2018 meddelade AS och LS föreningen att de inte längre kunde slutföra affären då deras lånelöfte hade gått ut och inte kunde förnyas på grund av ny lagstiftning som höjde amorteringskravet för lån. Föreningen svarade att detta inte var ett giltigt skäl för att häva avtalet. AS och LS hävdade då att förhandsavtalet var ogiltigt, eftersom de ansåg att det inte uppfyllde formkraven i bostadsrättslagen. Föreningen preciserade senare den beräknade tidpunkten för upplåtelse till juni 2019, vilket senare ändrades till maj 2019.

DOMEN

Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut att förhandsavtalet var giltigt och AS och LS ska ersätta HSB Brf Tollare Strands rättegångskostnader om 50 000 kr. Därmed vann HSB Brf Tollare Strand målet.

SKÄLEN

Högsta domstolen ansåg att det i avtalet angivna tidsintervallet för upplåtelse var tillräckligt specifikt för att uppfylla formkraven enligt bostadsrättslagen. Trots att avtalet använde ordet ”preliminär” istället för ”beräknad” påverkar det inte bedömningen av dess giltighet. Syftet med formkravet, att den beräknade tidpunkten för upplåtelsen ska anges, ansågs vara uppfyllt genom det angivna intervallet.

ALLMÄNNA RÅD

För bostadsrättsföreningar är det avgörande att säkerställa att alla förhandsavtal om bostadsrätter uppfyller de formkrav som anges i bostadsrättslagen. Genom att vara noggrann med att ange en tydlig och specifik beräknad tidpunkt för upplåtelsen kan föreningen undvika rättsliga tvister och därmed spara tid och kostnader. Dessutom bör föreningar vara tydliga i kommunikationen med köpare om vad som gäller vid eventuella ändringar i lånevillkor eller andra omständigheter som kan påverka affären. Det kan vara fördelaktigt att ha en jurist granska avtalen för att säkerställa att alla lagkrav efterföljs.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan