Är en ombildad hyresrätt till bostadsrätt samboegendom?

Högsta domstolen, 2 december 2022, mål nr T 2076-21

Är en ombildad hyresrätt till bostadsrätt samboegendom?

PARTER/SAKEN

UE mot LH angående klander av bodelning.

BAKGRUND

LH flyttade år 2000 in i en lägenhet med hyresrätt och år 2005 flyttade UE in. De inledde då ett samboförhållande. Året efter ombildades hyresrätten till bostadsrätt och LH blev ensam innehavare. Efter att samboförhållandet upphörde år 2017 uppstod en tvist om lägenheten skulle betraktas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen. Bodelningsförrättaren ansåg att lägenheten var samboegendom medan tingsrätten och hovrätten bedömde motsatsen.

DOMEN

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och förklarar att lägenheten ska ingå i bodelningen. LH ska därför betala 795 384 kr till UE med ränta. LH förpliktas även att ersätta UEs rättegångskostnader i samtliga instanser.

SKÄLEN

Högsta domstolen konstaterar att bostadsrätten förvärvades under samboförhållandet för gemensam användning. Även om hyresrätten innehades före samboförhållandet innebär ombildningen till bostadsrätt att en ny typ av egendom förvärvades. Därmed ska bostadsrätten anses som samboegendom enligt sambolagen och ingå i bodelningen.

ALLMÄNNA RÅD

Det viktigt att vara medveten om att ombildade hyresrätter kan betraktas som samboegendom vid en bodelning, vilket kan påverka fördelningen av egendom vid separation. Upprätta tydliga avtal och kommunicera dessa villkor för att undvika framtida tvister.

För mer information om fallet läs här.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan