Fastighetsrätt:
Vem ansvarar för skadorna?

BOSTADSRÄTTSHAVARENS ENTREPRENÖR

Många har uppfattningen om att det är bostadsrättshavaren som ansvarar över sin anlitade hantverkare (entreprenör) och för de skador som hantverkaren orsakar utanför lägenheten, t ex genom att slå hål i ett rör så att hela huset ned till källaren vattenskadas. Det stämmer inte.

BOSTADSRÄTTSLAGENS REGLERING

Bostadsrättslagen saknar reglering av bostadsrättshavarens ansvar för skador på andra delar av föreningens fastighet än i lägenheten även om tredje man (hantverkaren) vårdslöst orsakat skador. För att bostadsrätthavaren ska hållas ansvarig för skador orsakade av hans eller hennes hantverkare krävs att föreningen bevisar inte bara att hantverkaren vållat skadan utan även att bostadsrättshavaren agerat oaktsamt i sitt val eller sin styrning av hantverkaren. Det är ofta svårt eller omöjligt att bevisa det.

Det finns en bestämmelse i bostadsrättslagen 7 kap. 12 § som är skriven i samband med undantaget för brand- eller vattenledningsskada men den reglerar endast bostadsrättshavarens ansvar för brand- eller vattenledningsskador inne i lägenheten. Det gäller alltså inte för skador utanför lägenheten eftersom det inte är inom ramen för bostadsrättshavaren ansvarsområde.

Av motiven till bostadsrättslagen 7 kap. 12 § framgår även att det inte genom stadgar går att utvidga bostadsrättshavarens ansvarsområde till delar av huset som ligger utanför lägenheten.

Uppstår skador i föreningens fastighet som orsakas av bostadsrättshavares anlitade entreprenör kan föreningen inte kräva skadestånd av bostadsrättshavaren. Det är i stället entreprenören som ska ersätta skadan. Har föreningen otur, är entreprenören oseriös och det kommer bli svårt för föreningen att få betalt.

Nedan listar vi hur föreningen kan minimera risker som har att göra med medlemmarnas hantering av sina underhålls- och renoveringsarbeten.

UPPRÄTTA TYDLIGA RIKTLINJER VID UNDERHÅLL OCH RENOVERING I LÄGENHET

Föreningen bör upprätta tydliga riktlinjer och rekommendationer för medlemmarna när det gäller att välja hantverkare (entreprenör). Medlemmarna kan uppmanas att använda seriösa och pålitliga hantverkare med relevant utbildning, erfarenhet och licenser. Det är också viktigt att medlemmen begär in referenser och försäkringsdokumentation från hantverkarna.

GE RÅDGIVNING OCH STÖD

Föreningen kan erbjuda rådgivning och stöd till medlemmarna när de väljer hantverkare. Utöver råden om hur man bedömer hantverkarnas kompetens enligt ovan så kan man erbjuda en lista över pålitliga entreprenörer som tidigare har arbetat inom föreningen. Här finns risk för maktmissbruk, det är viktigt att inte styra medlemmarna till vissa entreprenörer för med konkurrensbegränsning följer ofta korruption.

ÖVERVÄG UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Om föreningen väljer att följa upp och utvärdera arbeten som utförts följer utöver kostnader även visst ansvar. Men det balanseras av att totala skademängden på sikt sannolikt minskar.

BEHÖVER NI HJÄLP?

Har en bostadsrättshavares hantverkare orsakat skada i er förening? Kontakta oss på 08 562 403 40 så hjälper vi er att driva kravet!

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan