Fastighetsrätt:
Finns det fel i huset du köpt och undrar om du har rätt till prisavdrag?

Kontakta oss idag för att diskutera ditt fall och få professionell vägledning genom hela processen.

VI HJÄLPER DIG SOM KÖPT HUS MED FEL

Köp av ett hus är ofta en avgörande investering. Om du är missnöjd med köpet är det därför viktigt att du agerar direkt. Det kan exempelvis hända att du upptäcker en vattenskada i badrummet eller att något som säljaren utfäst inte stämmer. Handlar det om ett väsentligt fel har i regel rätt till prisavdrag. Läs mer om det nedan.

INNAN KÖPET

En köpare förväntas ha undersökt fastigheten innan köpet för att bilda sig en uppfattning om dess skick. Om felet kunnat upptäckas vid en normal undersökning finns i regel inte rätt till prisavdrag.

 

SÄLJARENS FELANSVAR

Dina rättigheter framgår delvis av 4 kap. 19 § Jordabalken rörande säljarens ansvar för fel i fastigheten.

Köparen kan kräva åtgärder om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller om den avviker från rimliga förväntningar. Man kan dock inte åberopa fel som kunde ha upptäckts vid en vanlig undersökning. Om felet är väsentligt kan köparen häva köpet. Om felet påverkar marknadsvärdet kan köparen kräva prisavdrag. Om felet beror på säljarens försummelse kan köparen även kräva skadestånd.

Här behandlar vi inte frågan om köparen har rätt att häva köpet och få tillbaka hela köpeskillingen, eftersom det är ett sällsynt specialfall vid väsentliga fel.

MER OM PRISAVDRAG

Enligt 4 kap. 19 c § JB kan prisavdrag beräknas antingen proportionellt mot fastighetens värde med och utan felet eller genom direktmetoden baserad på kostnaderna för att åtgärda felet. Det krävs dock en noggrann bedömning, och i många fall kan det vara nödvändigt att använda skönsmässiga metoder.

Historiska fall visar att domstolarna ofta fokuserar på vad det kostar att avhjälpa fel för att bedöma om rätt till prisavdrag finns.

Som en tumregel kan säljaren nästan alltid bestrida krav på grund av fel som kostar mindre än 2-3% av köpeskillingen då det är osannolikt att så små fel påverkat marknadsvärdet.

Vid bedömningen av prisavdrag utgår domstolen från fastighetens marknadsvärde i avtalsenligt skick, vilket i regel är det faktiska priset vid försäljningen.

Sedan jämför man med vad fastigheten värderas till av sakkunnig med full kännedom om felet.

Skillnaden är det belopp man begär som prisavdrag, vilket brukar överensstämma med vad det kostar att åtgärda felet.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vi på Creo Advokater har omfattande erfarenhet av att företräda köpare i fastighetsrättsliga ärenden. Vi strävar efter att förstå varje fall individuellt och söka den bästa lösningen för våra klienter.

Behöver du rådgivning eller juridiskt biträde, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-562 403 40.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan