Affärsjuridik:
Personligt betalningsansvar

Enskilda styrelseledamöter i aktiebolag och andra bolagsföreträdare har som huvudregel inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Det finns dock några viktiga undantag som företrädare och styrelseledamöter bör känna till.

PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH FÖRETRÄDARE I AKTIEBOLAG

Enskilda styrelseledamöter i aktiebolag och andra bolagsföreträdare har som huvudregel inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Det finns dock några viktiga undantag som företrädare och styrelseledamöter bör känna till. Styrelseledamöter och andra bolagsföreträdares personliga betalningsansvar regleras i aktiebolagslagen (ABL) och skatteförfarandelagen (SFL). Reglerna om personligt betalningsansvar är omdiskuterade och ansvaret kan komma som en otrevlig överraskning.

STYRELSEANSVAR

Av 25 kap ABL framgår bland annat att när det finns skäl för en styrelse att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet alternativt att Kronofogden upprättat en utredningsrapport som visar att bolaget saknar tillgångar för att betala sina skulder, den s k kritisk kapitalbrist, ska styrelsen vidta vissa lagstadgade åtgärder.

Underlåter styrelsen att

1. upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning,

2. sammankalla en första kontrollstämma eller

3. ansöka om att bolaget ska gå i likvidation, uppkommer ett personligt betalningsansvar för styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas ansvar är solidariskt och omfattar alla förpliktelser som uppkommer för bolaget.

AKTIEÄGARENS ANSVAR

Även bolagets aktieägare kan komma att omfattas av ansvaret enligt ABL. Om en aktieägare vet om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation och trots detta deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet, ansvarar aktieägaren solidariskt med styrelseledamöterna för de förpliktelser som uppkommer efter den andra kontrollstämman.

Befarar ni att kritisk kapitalbrist uppstått i bolaget är ni välkomna att höra av er till oss. Vi bygger då upp en kunskap om bolagets kapitalsituation och hjälper er att genomföra de åtgärder som föreskrivs i lag. På sådant sätt undviker ni att hamna i en situation där anspråk kan riktas mot en styrelseledamot.

FÖRETRÄDARANSVAR

Företrädare; styrelseledamöter och faktiska företrädare, i en juridisk person riskerar att bli betalningsskyldiga för den juridiska personens förfallna skatter och avgifter men även andra obetalda fordringar som debiterats av andra statliga myndigheter. Beroende på vilken sorts obetald skatt eller avgift som är aktuell för ett företrädaransvar gäller olika regler. Bestämmelserna finns i 59 kap SFL.

Skatteverket har möjlighet att ingå överenskommelse med enskilda företrädare om att begränsa skyldigheten. Möjligheten är lagreglerad och Skatteverket ska kunna motivera att överenskommelsen är lämpligt ur allmän synpunkt. Har du fått ett krav från Skatteverket kan vi bistå med rådgivning och hjälp att förhandla med Skatteverket alternativt bemöta Skatteverkets krav.

 

Tveka inte att höra av dig till oss på 08 120 196 14 eller via kontaktformuläret nedan.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan