Vårdnad, boende och umgänge

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter i frågor
som rör barn. 

Barnets bästa

Beslut som rör ett barn ska alltid bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Det gäller vid frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad om barn innebär rätten att bestämma över barnets juridiska angelägenheter, såsom barnets boende, skolval eller sjukvård.

Boendet är inte nödvändigtvis kopplat till vårdnaden. Ett barn kan bo växelvis hos föräldrarna även om en av dem har ensam vårdnad eller bo hos ena föräldern även om de har gemensam vårdnad.

Umgänge är barnets rätt att få spendera tid med en anhörig person, det kan vara en förälder eller annan anhörig. En anhörig behöver inte ha vårdnad om barnet för att barnet ska få rätt till umgänge med personen. 

Huvudregeln är att föräldrarna till ett barn har gemensam vårdnad. Ibland kan det dock vara bättre för barnet att endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Ensam vårdnad kan bli aktuellt om föräldrarna har svåra samarbetsproblem, om en förälder lider av missbruk eller i övrigt inte kan ta hand om barnet på ett sätt som skyddar barnets hälsa och utveckling.

Vi hjälper dig

Om du som förälder vill ändra något förhållande som rör ditt barn, kan du vända dig till oss på Creo Advokater för att få juridisk rådgivning. Vi hjälper er då med allt från avtal om vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal genom familjerätten i din kommun eller förhandling i domstol.

Du kan vända dig till oss på Creo som enskild förälder eller som par. Vi har erfarenhet av att vägleda par för att tillsammans hitta lösningar och skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som sedan kan skickas in till socialnämnden för godkännande.

Rättsskydd och rättshjälp

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Det enda som du som klient då måste stå för är självrisken. Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättsskydd. Om du inte har någon hemförsäkring med rättsskydd hjälper vi dig att undersöka möjligheterna till rättshjälp genom rättshjälpsmyndigheten.