Utsatt för brott?

Creo Advokater hjälper dig som blivit utsatt för brott att tillvarata
dina rättigheter, till exempel hjälper vi dig att få skadestånd.

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till en advokat eller jurist (ett målsägandebiträde) som hjälper dig under rättegången. Du har då rätt att själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde.

Om du inte själv anger vilken advokat eller jurist du vill ha som biträde kommer domstolen att välja en person åt dig. För att vara säker på att få en person som du litar på och känner dig bekväm med är det därför viktigt att kontakta en advokatbyrå så fort som möjligt

Skulle du under processen vilja byta målsägandebiträde kan du be domstolen om detta. Domstolen beslutar om du får ett nytt biträde eller inte.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Många upplever en stor rädsla inför att vara målsägande i en rättegång. Som målsägandebiträde följer vi med dig på förhör, ger stöd i kontakt med polis och åklagare och hjälper dig att kräva skadestånd. Vi stödjer dig under hela rättegången i domstolen, biträder åtalet och ser till att du känner dig trygg under hela processen.

Det är viktigt att skilja på målsägandebiträde och åklagare. Åklagarens uppgift är främst att företräda staten och inte den som är utsatt för brott. För att tillvarata dina intressen på bästa sätt är det därför viktigt att välja ett målsägandebiträde som du känner dig trygg med.

Vad kostar det?

Om du har rätt till ett målsägandebiträde betalar du ingenting för din advokat. Vi hjälper dig att se om du har rätt till ett målsägandebiträde. Du har alltid rätt att utse vem du vill som din advokat och det är viktigt att du utser någon som du har förtroende för.

Kontakta oss på Creo Advokater så hjälper vi dig redan idag!