Testamente

Skriv ett testamente för att se till att din egendom fördelas precis så som du vill. Hos
oss på Creo Advokater ser vi alltid till dina önskemål och behov.

Testamente

Ett testamente är en rättshandling som reglerar hur en persons egendom ska fördelas efter personens frånfälle. För att egendom som finns kvar vid dödsfall ska fördelas så som personen önskar krävs att det finns ett giltigt testamente, ett vanligt brev eller avtal räcker som huvudregel inte. 

Det är viktigt att ta kontrollen och bestämma över din egendom, annars är det lagen som styr vem som får arvsrätt.

Det finns många situationer där testamente är nödvändigt, till exempel för att skydda efterlevande make, maka eller partner.

När behövs ett testamente?

Se följande exempel på situationer där det är viktigt att skriva testamente för att det ska bli som du önskar.

  • Om makar vill att särkullbarn och gemensamma bröstarvingar ska ärva lika mycket. Du eller din partner kan ha barn sedan tidigare som ni betraktar som era gemensamma och vill att alla barnen ska ärva lika mycket efter er.
  • Om makar med särkullbarn vill att den efterlevande maken ska kunna bo kvar i det gemensamma hemmet eller leva vidare med samma standard (minimera särkullbarnets arvslott till laglott så att barnet får resterade arv vid den sist avlidnes död).
  • Om makar med gemensamma barn vill att det som barnen ska ärva blir deras enskilda egendom. Det kan vara för att undvika att barnets partner/framtida partner får del av arvet vid en eventuell separation.
  • Om makar med gemensamma barn vill att barnen ska få ut sina arv direkt efter den först avlidne. Det kan till exempel handla om att makarna vill att de gemensamma barnen ska få ut viss egendom direkt, såsom ett landställe eller egendom av stort affektionsvärde.
  • Om sambor vill ärva varandra eller säkerställa att den efterlevande sambon kan bo kvar i bostaden efter det först avlidnes frånfälle.
 

Kontakta oss på Creo Advokater så hjälper vi dig att förutse vad som händer om du eller någon anhörig till dig går bort samt ger konkreta förslag på hur du/ni bäst reglerar er situation.