Sina Akkurt

Advokat

sina.akkurt@creoadvokater.se

08-120 196 14

 

Sina har omfattande erfarenhet som processförare på Skatteverket samt därefter på advokatbyrå.

Hon arbetar med affärsjuridik, tvistelösning och hyres- och avtalsrättsliga frågor. Hon har även erfarenhet av komplicerade bodelningstvister med större värden.

Utöver den omfattande praktiska erfarenheten har hon utöver juristexamen även en fil.kand i företagsekonomi.

Denna bakgrund ger ett mervärde för klienten som behöver stöd i bolags- och delägarfrågor.

Tveka inte att höra av dig till Sina om du behöver biträde i tvist eller för juridisk rådgivning.