Jörn Liljeström

Advokat/Partner

jorn.liljestrom@creoadvokater.se

08-562 403 41

Jörn tog juristexamen vid Lunds universitet 1992 och satt därefter ting. Därefter arbetade han inom HSB med bostadsrättsföreningar och som ombud för föreningar och bolag i tvister i hela landet i alla instanser med sitt första mål i HD 1999. Från 2003 har han arbetat på advokatbyrå, fortfarande med tvistelösning, alltmer inriktat på affärsjuridik. 

Kontakta Jörn när ni behöver hjälp med större eller svåra civilrättsliga tvister. Likaså om ni har problem som berör bolag och föreningar eller dess ägare.