Familjerätt

Creo Advokater bistår under alla livets faser. Från vårdnad och
omsorg av barn till testamenten och bouppteckningar.

Frågor som rör barn

Vi på Creo Advokater är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet av frågor som rör barn. Det kan till exempel handla om barnets boende, vårdnadsansvaret eller barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor hos. 

Om du som förälder vill ändra något förhållande som rör ditt barn, kan du vända dig till oss på Creo Advokater för att få juridisk rådgivning. Vi hjälper dig genom hela processen.

Läs mer om:

Vårdnad, boende och umgänge

Äktenskapsförord och samboavtal

Vid ingående av samboskap och äktenskap är det viktigt att komma överens om vad som ska gälla för det fall förhållandet tar slut. 

Oavsett om samboförhållandet eller äktenskapet upplöses genom separation eller dödsfall ska som huvudregel en bodelning förrättas. Sambor eller makar har möjlighet att på förhand komma överens om hur bodelningen ska ske; vilken egendom som ska ingå i bodelningen och vilken egendom som ska lämnas utanför bodelningen. En sådan överenskommelse måste antecknas i ett samboavtal / äktenskapsförord för att vara giltig. 

Kontakta oss på Creo Advokater om du/ni vill se över behovet av ett samboavtal eller äktenskapsförord i er relation. Vi hjälper er att förutse konsekvenserna av en bodelning och lämnar tips och råd om hur ni på bästa sätt säkerställer att allt blir som ni önskar. Att redan innan eller under relationen upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord är ett bra sätt att undvika ekonomiska problem och konflikter om man skulle gå skilda vägar eller om någon skulle avlida. 

För det fall en separation redan är aktuellt i din relation hjälper vi dig med bodelning eller företräder dig i tvist med din tidigare partner.

Läs mer om: 

Äktenskapsförord och samboavtal

Bodelning

När ett samboskap eller äktenskap upphör genom separation eller skilsmässa ska som huvudregel en bodelning förrättas. Reglerna för bodelning skiljer sig åt beroende på om ni har varit gifta eller sambor. 

Vid upphörande av samboskap ska parterna dela lika på samboegendom, det vill säga bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vid äktenskapsskillnad ska som huvudregel all makarnas egendom delas lika mellan makarna. Det finns dock flera saker som kan undantas vid en bodelning, till exempel egendom som är enskild genom gåva, arv eller äktenskapsförord/samboavtal.

Vi på Creo Advokater hjälper dig genom hela processen. Det kan handla om att du behöver hjälp att ansöka om skilsmässa, att du vill få hjälp att träffa en överenskommelse med din tidigare maka/sambo eller att du behöver ett ombud som företräder dig i en tvist med din tidigare partner. Kontakta oss så hjälper vi dig med konkreta råd om hur du bör gå vidare.

Läs mer om: 

Äktenskapsförord och samboavtal

Skilsmässa

Testamente och framtidsfullmakt

En vanlig missuppfattning är att många tror sig ha automatisk arvsrätt efter sin partner om man gifter sig, oavsett om ens partner har barn sedan tidigare. Så är det inte. Om barn från en tidigare relation eller om gemensamma barn till ogifta föräldrar vill få ut sitt arv direkt kan den efterlevande maken lämnas i en situation som paret inte förutsett. Därför är det alltid viktigt att skriva testamente. Även om man inte har några barn är det viktigt att skriva ett testamente för att säkerställa att arvet går till den man önskar.

En annan vanlig missuppfattning handlar om situationen att du eller någon anhörig blir oförmögen att hantera ekonomiska och juridiska angelägenheter. Många tror att ens partner, barn eller förälder automatiskt kan hjälpa till med ärenden såsom att betala räkningar endast genom att legitimera sig som anhörig. Så lätt är det tyvärr inte, det krävs en framtidsfullmakt för att få hantera en annan persons angelägenheter. En framtidsfullmakt är alltså ett avtal som du upprättar för att just den du litar på ska kunna hjälpa dig med dina angelägenheter när du själv inte kan göra detta. 

Vi på Creo Advokater hjälper dig med testamenten och framtidsfullmakter. Kontakta oss för att se över behovet i just din familj.

Läs mer om:

Testamente

Framtidsfullmakt

Bouppteckning och arvskifte

Vi på Creo hjälper dig som förlorat en anhörig med bouppteckning och arvskifte. Arvskifte krävs för att överta en fastighet, bostadsrätt eller för att tillskiftas bankmedel. Om du hamnar i tvist med övriga dödsbodelägare är det viktigt att ta juridisk rådgivning omgående för att bevaka dina rättigheter i dödsboet.

Kontakta oss för att få hjälp att tillvarata din rätt vid någons bortgång.

Läs mer om:

Bouppteckning och arvskifte