Fastighetsrätt:
Styrelsens ansvar – risker på vintern

HANTERA RISKERNA

Att hantera riskerna med halka och nedfallande snö och is från tak är en viktig säkerhetsfråga för styrelsen i en bostadsrättsförening, precis som för andra som äger en fastighet.

Ni ska med fantasi och förutseende förebygga skador. Ni ska göra vad ni kan för att bidra till en säkrare miljö för både invånare och förbipasserande.

STYRELSENS ANSVAR

Om någon skadas av nedfallande snö eller is, eller halkar och ådrar sig skador till följd av detta, kan styrelsen bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättligt.

Informerar om halk- eller rasrisk genom skyltar, även om det inte fritar från ansvar så kan det minska skadefall och eventuellt även leda till mildare ansvarsbedömning om någon struntar i skyltarna och ändå skadas.

Se till att snörasskydden på taken följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd avseende skyddsanordningar mot fallande is och snö. Då minskar risken för skador och om skada uppstår kan ni eventuellt klara er utan ansvar.

Delegera ansvaret för takröjning, snöröjning, halkbekämpning till lämplig entreprenör. Om avtalet skrivs på rätt sätt så kan ni utöver att minska risken för skador även eventuellt klara er utan ansvar om skador ändå inträffar.

ANLITA PROFESSIONELL AKTÖR

Takskottning är riskabelt i sig och det finns risker med att inte göra arbetet väl. När det rör vanlig snöröjning och halkbekämpning på fastigheten är det bra att ha professionell aktör när det är områden som många använder och det finns risk att någon skadar sig. Det är viktigt att arbetet görs väl och om någon trots det ändå halkar och skadar sig så kan man peka på den ansvariga entreprenören.

Det går bra att i stadgar eller ordningsföreskrifter anvisa om skötsel av balkonger och där kan medlemmarna utföra arbetet då det bara är de som använder balkongen.

VI HJÄLPER ER!

Om ni har frågor om skador, får krav riktade mot er eller vill ha avtal granskat så kan ni vända er till oss på Creo Advokater på mail creo@creoadvokater.se eller på tel 08-562 403 40.

  KONTAKTA OSS

  Har ni några frågor ni vill diskutera eller ha råd i aktuella ärenden
  är ni välkomna att ta kontakt med oss antingen via telefon eller e-post.

  Tack!

  Creo kommer att kontakta dig inom kort.

  Till startsidan