Carl-Johan Wärn

Advokat/Partner

carljohan.warn@creoadvokater.se

08-562 403 43 / 070 690 61 16

 

Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå. Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

Carl-Johan är medlem i Young Arbitrators Sweden. 

Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.