Bostadsrättsfrågor

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter i alla frågor
som förekommer för såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättsinnehavare.

Fastighetsägare

Vi på Creo Advokater är en långsiktig samarbetspartner som ser till klientens nytta och behov. Vi hanterar alla för fastighetsägare förekommande fall. Snabbt och effektivt. Vi hjälper er med rättelseanmodan, uppsägning, störningar, lokalhyror, föreningsstämmor och förhandlingar av exempelvis hyror. Allt som ni skulle kunna behöva hjälp med!

Vi är vana och skickliga processförare om det skulle krävas att driva en process i domstol. Vår erfarenhet ger oss också goda möjligheter att bedöma förutsättningarna för framgång i målet på förhand.

Läs mer om:

Lokalhyreshöjning

Ändringar i bostadsrätt

Uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring

Vad gäller när nya bostadsrättslagen träder i kraft

Bostadsrättshavarens önskade ändringar – ny lagstiftning

Föreningens dolda tillgångar

Förverkande av lokalhyresrätt

Särskild granskning

Avsluta granskning

Privatpersoner

Vi på Creo Advokater hjälper dig som vid köp eller försäljning av en bostadsrätt råkar ut för problem såsom fel i bostadsrätten, oenighet om köpeskillingen på grund av ändrade förhållanden eller frånträdande av förhandsavtal. Om det skulle uppstå konflikter med föreningen hjälper vi dig med det också. Det kan gälla till exempel störningar, ombyggnationer eller hyresfrågor. 

Läs mer om:

Säljare av bostadsrätt

Köpare av bostadsrätt

Förhandstecknare som drabbats av förhöjd avgift