Äktenskapsförord och samboavtal

Om du är gift eller sambo bör du se över juridiken så att allt är ordnat
på bästa sätt när det oförutsedda händer, genom äktenskapsförord eller
samboavtal underlättar ni en eventuell framtida skilsmässa. 

Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord
Genom ett äktenskapsförord kan par som antingen ska gifta sig eller redan är gifta själva bestämma vilka tillgångar som ska ingå vid en bodelning med anledning av en äktenskapsskillnad eller ett dödsfall. När ett äktenskap upphör, på grund av äktenskapsskillnad eller när den ena maken avlider, ska en bodelning göras mellan makarna och det är först då ett äktenskapsförord får betydelse. 
 

Om man inte har ett äktenskapsförord är huvudregeln enligt svensk lag att man delar lika på värdet av alla tillgångar som inte utgör enskild egendom. Tillgångar kan bli enskild egendom genom gåva eller arv med föreskrift om att den ska utgöra enskild egendom eller genom ett äktenskapsförord. Övrig egendom kallas inom juridiken för giftorättsgods. När makarna har upprättat ett äktenskapsförord måste det registreras för att det ska vara giltigt.

Fem anledningar till att skaffa ett äktenskapsförord:

  • En eller båda makarna vill behålla sitt bolag och säkra att bolaget inte ingår i en bodelning. 
  • En av makarna har mer egendom än den andre.
  • Makarna vill tillförsäkra att barn eller släktingar ärver all egendom efter den avlidne.
  • En av makarna uppskov (uppskjuten reavinstskatt hänförlig till gemensam bostad).
  • En av makarna har stora skulder.
 
Samboavtal

I ett samboavtal kan ni bestämma hur fördelningen av samboegendom ska ske vid samboförhållandets upphörande genom separation eller dödsfall. Med samboegendom avses bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. 

Även om en av samborna betalat allt ska värdet av bostaden och möblerna delas lika om samborna separerar. Därför är det viktigt att upprätta ett samboavtal om ni inte vill dela lika på samboegendomen. 

Tre anledningar till att skaffa ett samboavtal:
• En av samborna har betalat mer vid köp av gemensam bostad.
• En av samborna har uppskov (uppskjuten reavinstskatt hänförligt till er gemensam bostad).
• En av samborna har stora skulder hänförliga till bostaden.